To mniej niż 304,4 mln ton w grudniowej prognozie, ale znacznie więcej niż 290,7 mln ton zebranych w 2022 roku.

Zbóż więcej niż w 2022 r.

Głównym powodem wzrostu zbiorów zbóż ogółem w stosunku do ubiegłego roku jest spodziewane ożywienie produkcji kukurydzy, która obecnie wynosi 62,3 mln ton. Poprzednia prognoza wynosiła 64,5 mln ton, a ubiegłoroczny plon zaledwie 52,5 mln ton. Prognozuje się, że Węgry, Rumunia, Bułgaria i Włochy odnotują znacznie większe plony po tym, jak plony w 2022 r. zostały dotknięte dotkliwą suszą i upałami. Nie oczekuje się jednak, że francuskie uprawy kukurydzy odbudują się w znacznym stopniu, ponieważ przewiduje się spadek zasiewów z powodu wysokich kosztów środków produkcji. Uważa się, że bardziej ekstensywne uprawy, takie jak nasiona słonecznika, zastępują część obszaru kukurydzy.

Produkcja pszenicy (z wyłączeniem twardej) ma wynieść 144,5 mln ton, co oznacza wzrost ze 143,3 mln ton w ostatniej prognozie i ze 142,3 mln ton w 2022 r. Podobnie jak w przypadku kukurydzy, wyższe plony spodziewane są szczególnie w Hiszpanii, Włoszech, na Węgrzech i w krajach bałkańskich.

Prognozowana produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielka Brytania w 2023 r. wyniesie 59,6 mln ton, nieznacznie mniej niż poprzednia prognoza 60,0 mln ton i nieznacznie więcej niż 58,8 mln ton w 2022 r.

Źródło: COCERAL
Źródło: COCERAL

Nieznacznie mniej rzepaku niż w grudniowej prognozie

Coceral prognozuje się, że zbiory rzepaku w UE-27 + Wielka Brytania wyniosą 21,1 mln ton w porównaniu z 20,5 mln ton w poprzedniej prognozie i 21,1 mln ton w 2022 r. Powierzchnia zasiewów nieznacznie wzrosła rok do roku, podczas gdy plony mają nieznacznie spaść w porównaniu z dobrym poziomem z ubiegłego roku.

Następna prognoza Coceral spodziewana jest we wrześniu 2023 r.

Źródło: COCERAL
Źródło: COCERAL