Byłoby to więcej w porównaniu z 305,6 mln ton prognozowanych w marcu, ale mniej niż 312,0 mln ton zebranych w 2021 roku. Produkcja pszenicy (bez pszenicy twardej) ma wynieść 143,0 mln ton, co oznacza wzrost z 141,3 mln ton w poprzedniej prognozie, ale spadek ubiegłoroczne 143,9 mln ton. Prognoza szczególnie poprawiła się dla Hiszpanii ze względu na  deszcze.

Prognozowana produkcja jęczmienia w UE-27+Wielka Brytania 2022 wyniesie 60,0 mln ton, nieznacznie w porównaniu z 59,4 mln ton w ubiegłym roku.

Zbiory kukurydzy w UE-27+Wielka Brytania w 2022 r. są obecnie oceniane na 66,0 mln ton (poprzednia prognoza: 67,3 mln ton; 2021: 67,2 mln ton).

Prognozowane zbiory rzepaku w UE-27+Wielka Brytania wyniosą 19,5 mln t w porównaniu z 19,3 mln t przewidywanymi w marcu i 18,5 mln t rok wcześniej.

Całkowite zbiory zbóż w Polsce w 2022 r. Coceral szacuje na 31,399 mln ton, wobec 34,412 mln ton w 20121 r. Prognoza zbiorów pszenicy miękkiej dla Polski wynosi w 2022 r. 10,810 mln ton, wobec 12,194 mln ton w 2021 r., tegoroczne zbiory jęczmienia mają wynieść 2,769 mln tom wobec 3,014 mln ton w 2021 r., a ziarna kukurydzy 6,531mln ton i 7,302 mln ton w 2021 r. Produkcja rzepaku ma wynieść w 2022 r. 2,950 mln ton, w porównaniu z 2021 r.  3,200 mln ton.