To znacznie więcej w porównaniu z poprzednią marcową prognozą wynoszącą 306,8 mln ton zbóż i 297,2 mln ton zebranymi w 2020 r.

Zrewidowano prognozę produkcję pszenicy z 141,5 mln ton do 145,8 mln ton, przede wszystkim ze względu na doskonałe perspektywy plonów w krajach bałkańskich i Hiszpanii. Zeszłoroczne zbiory wyniosły 128,2 mln ton.

Produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielka Brytania w 2021 r. jest obecnie prognozowana na 62,4 mln ton, w porównaniu z 61,5 mln ton w marcowej prognozie, ale jest mniejsza w porównaniu z 64,0 mln ton zebranymi w ubiegłym roku. Na prawie we wszystkich obszarach UE spodziewane są dobre plony jęczmienia, podczas gdy w Wielkiej Brytanii przewiduje się znaczny spadek zbiorów z powodu ograniczenia zasiewów jęczmienia jarego.

Majowa prognoza zbiorów kukurydzy UE-27 + Wielka Brytania w 2021 r. została podniesiona do 65,0 mln ton z 63,5 mln ton. W 2020 r. roku zbiory wyniosły 62,7 mln ton, przy znacznie wyższych plonach w krajach bałkańskich.

Plony rzepaku w UE-27 i Wielkiej Brytanii są nadal prognozowane na poziomie 17,6 mln ton (w zeszłym roku wyniosły 17,2 mln ton), przede wszystkim ze względu na wyższe plony w krajach bałkańskich.

W załącznikach zamieszczamy pełne majowe prognozy produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27+ Wielkiej Brytanii.