Samice strąkowca po dokonaniu żeru uzupełniającego składają jaja pojedynczo na formujące się strąki grochu. Średnia płodność samicy wynosi około 500 jaj. Szkodliwe są larwy które uszkadzają nasiona. W przypadku stwierdzenia masowego nalotu chrząszczy należy zastosować insektycydy na początku zawiązywania pierwszych strąków. Dla lepszej skuteczności zabieg warto powtórzyć po 10 dniach.

Okres formowania pierwszych strąków to także dobry moment na zabezpieczenie grochu przed atakiem pachówki strąkóweczki. W przypadku tego szkodnika, który jest motylem, szkodliwe są gąsienice, które również uszkadzają nasiona.

W uprawach grochu pojawiły się także mszyce. W niektórych latach mogą one spowodować duże szkody. Silnie zaatakowanie rośliny nie zawiązują strąków. Do zwalczania szkodnika należy przystąpić w okresie nalotu form uskrzydlonych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

Zwalczanie szkodników, przeprowadzamy po przekroczeniu progów szkodliwości i tak:

- dla mszycy grochowej: pojedyncze mszyce na 20 proc. roślin - w okresie przed kwitnieniem grochu,
- pachówki strąkóweczki: 1 złoże jaj na 3 roślinach - w okresie formowania strąków,
- strąkowca grochowego: 2 chrząszcze na 1 m² - w okresie formowania strąków.

Do zwalczania strąkowca grochowego można użyć Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) oraz Mospilan 20 SP (acetamipryd).

W przypadku pachówki strąkóweczki można stosować Sherpa 100 EC (cypermetryna), Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna).

Do ograniczenia populacji mszyć można zastosować: A-Cyper 100 EC (alfa-cypermetryna), Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna), Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna), Cyper-Fas 100 EC (alfa-cypermetryna), Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna), Cyperkill Super 250 EC (cypermetryna), Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna), Fiesta 100 EC (alfa-cypermetryna), Jetstak 100 EC (alfa-cypermetryna), Sorcerer 500 EC (cypermetryna), Super Cyper 500 EC (cypermetryna),Tak Tak 100 EC (alfa-cypermetryna), Patriot 100 EC (deltametryna).