Międzyplony to uprawy krótkookresowe obsiewane jednogatunkowo lub jako mieszanki roślin jednorocznych.

Głównym celem ich uprawy jest podniesienie żyzności gleby poprzez zwiększenie ilości substancji organicznej w glebie dla odtwarzania zasobów próchnicy. Przyorane międzyplony są jednocześnie zielonym nawozem dostarczającym roślinom uprawnym szereg składników pokarmowych. Pozwala to zmniejszyć wysokość nawożenia pod roślinę  następczą. Znacząca jest także rola międzyplonów w ochronie środowiska rolniczego. Mieszanki poplonowe zacieniają glebę w okresie letnim, jesiennym i zimowym, chroniąc jej strukturę przed destrukcyjnym działaniem deszczu i wiatru, jak również zmniejszają straty wody z gleby poprzez odparowanie. Zapobiega to zjawisku erozji wietrznej oraz wodnej.

Ze względu na termin siewu można wydzielić następujące grupy roślin (siew czysty):

·       wczesny siew, do 25 lipca: łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, groch siewny i pastewny, wyka jara i seradela; strączkowe na zielonkę, słonecznik, kapusta pastewna;

Gatunek rośliny dominującej w mieszance nie może przekroczyć 70 proc. jej składu. Oto przykłady mieszanek stosowanych w zależności od typu gleby. Na glebie lekkiej można zastosować:

•       łubin żółty (140 kg/ha) + seradela (20 kg/ha),

•       łubin żółty (120 kg/ha) + seradela (25 kg/ha) + gorczyca biała (6 kg/ha),

•       łubin żółty (110 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + seradela (25 kg/ha),

•       łubin żółty (80 kg/ha) + facelia (4 kg/ha),

•       seradela (40 kg/ha) + facelia (5 kg/ha),

•       seradela (35 kg/ha) + gorczyca biała (35 kg/ha),

•       facelia (5 kg/ha) + gorczyca biała (10 kg/ha).

Z kolei na glebach średnio żyznych polecane mieszanki to:

•       wyka jara (45 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + bobik (60 kg/ha) + słonecznik (8 kg/ha),

•       peluszka (130 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha),

•       łubin wąskolistny (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + wyka jara (45 kg/ha).

Na glebach zasobnych w składniki mineralne proponuje się:

•       bobik (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (100 kg/ha),

•       groch siewny (65 kg/ha) + wyka jara (50 kg/ha) + bobik (90 kg/ha),

•       bobik (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/a) + wyka jara (40 kg/ha) + słonecznik (10 kg/ha).

Na polach gdzie występuje problem kiły kapusty jako międzyplon ścierniskowy nie są zalecane gatunki pochodzące z tej samej rodziny a więc gorczyca biała oraz rzodkiew oleista. Korzystając z gotowych mieszanek firm, warto również zwrócić uwagę na skład mieszanek.