• W porównaniu z latami poprzednimi materiał siewny jest znacznie droższy, co jest efektem wyższych cen w skupie.
  • Do końca września powinniśmy poznać nowe stawki dopłat do kwalifikatu.

Obecna dopłata do kwalifikatu zdecydowanie za niska

Tego, że kwalifikowany materiał siewny będzie znacznie droższy niż w latach poprzednich, mogliśmy się spodziewać jeszcze przed żniwami - ceny nasion do siewu podążają wszak za ofertami skupowymi. W tym sezonie ciężko będzie zakupić kwalifikowany materiał - zwłaszcza pszenicy - w cenie poniżej 3000 zł/t. To oczywiście oznacza wyższy nakład poniesiony na wysiew. 

Zakładając normę siewu na poziomie 150 kg/ha przy cenie kwalifikatu 3500 zł/t ponosimy koszt 525 zł/ha. Przy takiej samej normie wysiewu rok temu nakład na nasiona oscylował w granicach 330 zł (przy cenie pszenicy kwalifikowanej w granicach 2200 zł/t). 

Biorąc pod uwagę stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego w poprzednim roku (67,98 zł/ha) dopłata stanowiła nieco ponad 20% całkowitego kosztu nasion. Gdyby pozostała ona na tym poziomie w tym roku to stanowiłaby niespełna 13% nakładu na hektar. Ażeby wyrównać procentowy udział dopłaty w nakładzie stawka nie mogłaby być w tym roku mniejsza niż 115 zł/ha. Co na to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? 

Będą stałe stawki dopłat?

 - Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów określającym stałe stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany - informuje nas Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW. 

- Rezygnuje się z corocznego określania stawek dopłat w rozporządzeniu wydawanym po zakończeniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków o dopłaty - dodaje. Co to oznacza w praktyce? Czy mamy wobec tego oczekiwać stałej stawki dopłaty do hektara obsianego materiałem kwalifikowanym? Wszystko na to wskazuje. Dariusz Mamiński z MRiRW wskazuje, że prace nad projektem wciąż trwają. Ponadto jest nadzieja na wyższe stawki dofinansowania zakupu materiału kwalifikowanego.

- W projektowanym rozporządzeniu zostaną określone wyższe stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, wytworzonym zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego (tzw. ekologicznym materiałem siewnym).
Po opracowaniu, projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji społecznych, w trakcie których możliwe będzie zapoznanie się z zaproponowanymi rozwiązaniami - podaje Mamiński. 

Wyższe stawki dopłat do materiału kwalifikowanego są konieczne z dwóch przyczyn. Po pierwsze pozwoli w części zrekompensować wyższe nakłady na założenie plantacji, a po drugie może przyczynić się do zwiększenia udziału kwalifikatu w ogólnym obsianym areale.