• Dokarmianie dolistne kukurydzy należy rozpocząć, kiedy powierzchnia asymilacyjna liści ma już odpowiednią objętość, by pobrać aplikowane składniki
  • Najczęściej uzupełnienia wymagają fosfor oraz cynk

Cynk i fosfor podstawą w kukurydzy

Cynk jest najczęściej uzupełnianym mikroelementem w kukurydzy. Pobranie tego składnika z gleby jest utrudnione w warunkach suszy, a także przy niskich temperaturach. W takim układzie droga nalistna pozostaje najlepszą opcją na szybkie dostarczenie cynku w krytycznych momentach rozwojowych. Musimy zdawać sobie sprawę także z tego, że wysokie zaopatrzenie w fosfor obniża dostępność cynku dla kukurydzy. Dlatego też składniki musimy bilansować. Zwróćmy również uwagę, że efektywność pobrania azotu jest w znacznej mierze uzależniona od dostępności cynku dla rośliny. Na nic wysokie dawki azotu przy niskim ogólnym bilansie cynku. 

Na wyprodukowanie tony ziarna kukurydza potrzebuje około 90 - 150 g cynku. Uzupełniając więc cynk zwracajmy uwagę na skład produktu, który podajemy. Jeśli zaś chodzi o same niedobory to te są stosunkowo łatwe do rozpoznania. Wzdłuż nerwu głównego zauważymy bielenie rośliny - przebarwienia wchodzące w biel oraz żółte odcienie widoczne są po obu stronach liści, zwłaszcza na najmłodszych liściach.

Niemniej ważny jest fosfor. Tutaj oczywiście braki uwidaczniają się w postaci fioletowych przebarwień na liściach. Na części plantacji, gdzie podano zbyt niskie dawki fosforu lub całkowicie zaniechano nawożenia tym składnikiem (przed siewem lub w podsiewacz) widać już bardzo silne niedobory. W takiej sytuacji nie mamy innego wyjścia jak podanie fosforu poprzez dokarmianie dolistne. Przypomnijmy, że niedobory fosforu prowadzą do spowolnienia wzrostu a w sytuacjach krytycznych nawet do jego zahamowania. Dodatkowo już od fazy 6 liścia kształtuje się potencjał plonotwórczy kukurydzy - niedobory fosforu w tym okresie mają istot wpływ na finalny wynik plonowania.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kukurydze dokarmiać dolistnie mocznikiem oraz siarczanem magnezu. Dawka obu nawozów może być podana w proporcjach 5 kg/100 l wody (przy wydatku cieczy roboczej 200 l/ha przyjmujemy więc dawkę 10 kg/ha). 

Kukurydza "lubi" także bor, mangan czy molibden. W przypadku aplikacji odżywkami wieloskładnikowymi zazwyczaj znajdziemy te mikroelementy w ich składzie.

Dokarmiamy od fazy 5-6 liści

Nie ma sensu przeprowadzać dokarmiania dolistnego w zbyt wczesnych fazach rozwojowych. Przede wszystkim ze względów praktycznych. Zbyt mała powierzchnia asymilacyjna roślin powoduje, że znaczna część dostarczanych składników trafia na glebę zamiast na liść. Pamiętajmy też, że w początkowych fazach rozwojowych kukurydza odżywia się z ziarniaka i wszelkie niedobory zauważymy w większości przypadków w momencie, kiedy roślina zmienia sposób odżywiania i zaczyna pobierać składniki z gleby, których dostępność nie zawsze jest optymalna. Aktualnie zdecydowana większość plantacji kukurydzy w Polsce jest już na etapie rozwojowym, który stanowi optimum dla rozpoczęcia dokarmiania dolistnego - czyli znajduje się w fazie 5-6 liści. Oczywiście rozpocząć dokarmianie możemy od fazy BBCH 14 (faza 4 liści), niemniej wówczas kukurydza jest jeszcze stosunkowo mała, co jak wspomnieliśmy, utrudnia dotarcie nawozów dolistnych do rośliny. 

Mamy wiele wariantów dokarmiania dolistnego. Możemy aplikować zarówno produkty wieloskładnikowe, jak i oparte o jeden lub dwa główne składniki. To drugie rozwiązanie jest szczególnie polecane na tych plantacjach gdzie zauważalne są już niedobory danego składnika. 

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych