W nawożeniu soi mikroelementami nie można zapomnieć o borze (B) zwłaszcza, że większość naszych gleb jest uboga w ten składnik. Pierwiastek ten warunkuje prawidłowy przebieg procesu zawiązywania strąków jak również bierze udział w tworzeniu wiązek przewodzących w brodawkach korzeniowych.

Kolejnym ważnym pierwiastkiem dla soi jest cynk (Zn), który bierze między innymi udział w syntezie auksyn. Zastosowany we wczesnych fazach rozwojowych stymuluje podziały komórkowe i wzrost wydłużeniowy systemu korzeniowego. Cynk wpływa także na wzrost aktywności anhydrazy węglanowej i zwiększa wydajność fotosyntezy. Rośliny rosnące w znacznym deficycie cynku redukują liczbę kwiatów, a w konsekwencji strąków na roślinie. 

Soja jest rośliną z rodziny bobowatych, a dla nich bardzo ważne są dwa mikropierwiastki mianowicie molibden (Mo) oraz żelazo (Fe). Wchodzą one w skład enzymu nitrogenazy. Jest to enzym bakteryjny związany z asymilacją azotu. Składa się z 2 rodzajów białek: białka zawierającego żelazo i białka zawierającego żelazo i molibden. Dobrze zaopatrzone w molibden i żelazo rośliny wytwarzają więcej brodawek korzeniowych,a tym samym więcej strąków.

Czym dokarmiać soję? Podpatrzyliśmy technologię uprawy stosowaną na poletkach doświadczalnych z soją na Dniach Pola w Strzelcach (16 czerwiec). W czerwcu zaplanowano aplikacje nalistne w soi następującymi preparatami: Basfoliar 6-12-6 – w dawce 10l/ha, następnie ADOB Zn IDHA – 2 kg/ha oraz ADOB BOR 3l/ha.