Biostymulatory są zaliczane do grupy biopreparatów. W tym samym przedziale znajdują się również bionawozy, biopestycydy i preparaty mikrobiologiczne. To jednak nieformalny podział i ciężko wskazać wyraźną granicę pomiędzy poszczególnymi biopreparatami. 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów biostymulator to środek wspomagający uprawę roślin, który podlega przepisom określającym wprowadzenie go do obrotu. Nad tym czuwają dwa akty prawne: nadrzędna Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. Co na ten temat mówią one w zakresie biostymulatorów?

Biostymulatory – definicja

W naszym kraju dokumentem nadrzędnym kontrolującym rynek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin jest Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Według przepisów ustawy stymulator wzrostu to

Niebędący produktem nawozowym UE związek organiczny lub mineralny lub jego mieszanina, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin, z wyłączeniem regulatora wzrostu. Wpływa korzystnie na rozwój roślin (…) w inny sposób niż składnik pokarmowy roślin.

Od 16 lipca 2022r. w pełni obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 2019/1009, na mocy którego mogą być wprowadzone na rynek nowe produkty nawozowe. Rozporządzenie ma zastosowanie m.in. do biostymulatorów, definiowanych jako:

"Produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub ryzosfery roślin:

-efektywność wykorzystania składników pokarmowych;

-odporność na stres abiotyczny;

-cechy jakościowe;

-przyswajalność składników pokarmowych z form trudnodostępnych w glebie lub ryzosferze.”;

Jakie wyróżniamy biostymulatory?

Rozporządzenie PE 2019/1009 dzieli biostymulatory na mikrobiologiczne i niemikrobiologiczne. Biostymulator mikrobiologiczny może zawierać mikroorganizmy:

-Azotobacter spp.

-Grzyby mikoryzowe

-Rhizobium spp.

-Azospirillum spp.

Wyjaśnienie biostymulatora niemikrobiologicznego nie jest już takie proste. Rozporządzenie 2019/1009 podaje tylko, iż jest to „biostymulator inny niż biostymulator mikrobiologiczny.”

Jak podaje dr hab. Agnieszka Rutkowska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, klasyfikacja biostymulatorów obejmuje grupy: substancje humusowe, kompleksowe materiały organiczne, składniki pochodzenia mineralnego, sole nieorganiczne (zawierające fosforyn), wyciągi z wodorostów morskich, pochodne chityny i chitozanu, antytranspiranty (substancje stosowane dolistnie ograniczające transpirację) inokulanty mikrobiologiczne oraz wolne aminokwasy i inne związki azotowe.

Wykaz dostępnych biostymulatorów

Aktualny wykaz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie na liście dostępne jest 97 preparatów stymulujących wzrost i rozwój roślin.