Niemieckie stowarzyszenie rolnicze (DBV) spodziewa się zbiorów pszenicy na poziomie 21,382 mln ton. Choć jest to nieco powyżej poziomu z 2021 r., ale nadal o około 10 do 12 proc. poniżej średniej z ostatnich kilku lat.

Widać wyraźnie, że północno-wschodnie Niemcy ucierpiały znacznie bardziej od suszy niż reszta kraju. Niemniej niektóre wyniki zbiorów w poszczególnych regionach są pozytywną niespodzianką.

Determinująca cenę zawartość białka jest zauważalnie niższa od wartości z lat ubiegłych. Wynika to z warunków pogodowych, ale także z powodu zmniejszonego nawożenia azotowego w ramach rozporządzenia o nawozach. Co prawdopodobnie spowoduje, że pszenica, o jakości chlebowej będzie mniej dostępna.

Jakich zbiorów spodziewają się niemieccy rolnicy?

W przypadku żyta i pszenżyta obecnie wygląda na to, że uda się osiągnąć ilości z ubiegłego roku.

Zbiory jęczmień ozimego spodziewane są na poziomie 9,166 mln ton, czyli o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Plony w porównaniu z 2021 r. powinny wzrosnąć o 5 proc. do 75,0 dt/ha

Pozytywnie zaskakuje natomiast rzepak ozimy, którego plon według aktualnych danych wynosi 36,9 dt/ha wobec 35,1 dt/ha w 2021 r. Zbiory oczekiwane są na poziomie 3,963 mln ton, czyli o 13 proc. większe niż w 2021 r. Zawartość oleju powinna być zadowalająca.

Hodowcy zwierząt na terenach dotkniętych suszą są bardzo zaniepokojeni podażą zielonki. Drugie pokosy są bardzo słabe lub w niektórych przypadkach całkowicie nieudane.

Kukurydza na kiszonkę również mocno ucierpiała z powodu pogody w ostatnich tygodniach, według szacunków DBV niedobory paszy mogą się zwiększyć.