Pszenica ozima

Spośród pszenicy ozimej polecano m.in. odmiany:

  • KWS Spencer (KR 2017) to jakościowa odmiana chlebowa (grupa A), której utrzymuje status nowości i której materiał siewny jest oferowany. Cechuje ją dość dobra plenność. Zimotrwałość prawie średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Odporność na ważniejsze choroby przeciętna. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.
  • Julius z grupy jakościowej A. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania i dobrymi parametrami jakościowymi ziarna (wysoką i stabilną liczbą opadania). i dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie Termin dojrzewania średni do późnego. Dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści oraz brunatną plamistość liści. Jak wskazywali specjaliści z KWS nadaje się na wszystkie typy gleb, również na słabsze stanowiska. Polecana jest do siewu po wszystkich przedplonach, we wczesnych i optymalnych terminach siewu.
  • KWS Emil - odmiana chlebowa (grupa B) o dobrej plenności i wysokiej zimotrwałości, która także przykuwała uwagę zwiedzających. Rośliny są niskie o wysokiej odporności na wyleganie. Odporność na ważniejsze choroby średnia. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

Jęczmień ozimy

  • KWS Infinity to nowa pastewna odmiana o dobrej plenności. Zimotrwałość średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego powyżej średniej, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość prawie średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość w ziarnie średnie.
  • KWS Higgins (KR 2017) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość w ziarnie średnie.
  • KWS Kosmos (KR 2015) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę- średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość- dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Rzepak ozimy

Na poletkach rzepaczanych zaprezentowano szereg odmian. Specjaliści z firmy polecali m.in:

  • Roberto KWS (KR 2017) - odmiana mieszańcowa. Charakteryzuje się plonem nasion dużym do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej przeciętna. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin mniejsza od średniej. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia.
  • Umberto KWS - odmiana mieszańcowa, elastyczna co do terminu siewu. Przydatna do siewu punktowego i strip-till. Wysoki wigor początkowy. Tolerancyjna na podstawowe choroby rzepaku. Wysoka odporność na wyleganie. Masa 1000 nasion duża.
  • Derrick- (KR 2018) odmiana populacyjna Charakteryzuje się dużym plonem nasion, dobrą ogólną zdrowotnością. Zimotrwałość srednia. Rośliny średnio wysokie, termin dojrzewania średnio wczesny.

Burak cukrowy

Nie zabrakło sytemu Conviso Smart, czyli technologii ochrony buraka cukrowego przed chwastami. Składa się z odmian buraka cukrowego uzyskanych w systemie hodowli Smart KWS odpornych na sulfonomocznik, oraz z herbicydu Conviso One opracowanego przez firmę Bayer. W odmianach z tym systemem przeprowadza tylko 2 zabiegi na chwasty dwuliścienne. Na poletkach w ramach tej technologii zaprezentowano odmiany: Smart Janinka KWS, Smart Beliamia KWS.