Rośliny bobowate zazwyczaj dojrzewają nierównomiernie i często wylegają przed zbiorem. Zależność ta nie ma przełożenia w tym sezonie. Grochy i łubiny dojrzewają dość równomiernie, a z powodu małej dostępności wody są dość niskie i w związku z tym bardziej odporne na wyleganie. W wielu przypadkach (dotyczy to głównie grochu) desykacja nie będzie konieczna.

Większy problem z jakim musieli się w tym sezonie zmierzyć plantatorzy strączkowych dotyczyło efektywnego odchwaszczania plantacji. Z powodu często niekorzystnych warunków dla stosowania herbicydów (zwłaszcza tych powschodowych) bywają plantacje, które dość mocno zostały zdominowane przez chwasty. Zbiór z takich plantacji może być utrudniony. By zminimalizować straty podczas zbioru można wcześniej przystąpić do desykacji takich plantacji.

Niestety ilość zarejestrowanych preparatów, które możemy użyć w tych uprawach jest mocno zawężona.

Gdy potrzeba przeprowadzić desykację grochu, rejestrację w tej uprawie posiada jedynie Roundup Max 2 (glifosat). Etykieta środka mówi raczej o zwalczaniu chwastów przed zbiorem niż przeznaczenie tego zabiegu do desykacji. Stosuje się wówczas dawkę od 0,75 – 2,0 kg/ha (dawka zależy od stanu zachwaszczenia). Preparat aplikuje się nie później niż 7 dni przed zbiorem.

W łubinach z kolei wygasające zezwolenie (do końca września) do desykacji obecnie ma jedynie Reglone 200 SL (dikwat) w dawce 2,5-3 l/ha. Najnowsza rejestracja tego preparatu, niestety nie obejmuje już takich działań.  Dotychczas stosować go można było gdy strąki na pędzie głównym i co najmniej połowa na bocznych są zbrązowiałe, pozostałe żółte, a nasiona fizjologicznie dojrzałe. Zbiór należy dokonać po 7-10 dniach po opryskiwaniu (łubin żółty do 7 dni po opryskiwaniu).