Zarówno DK Exima, jak i DK Excited cechuje zimotrwałość oraz wysoka odporność na choroby (w tym m.in. zgniliznę twardzikową). Od 2020 r. zaleca się stosowanie dla nasion rzepaku marki Dekalb zaprawy Buteo Start i Scenic Gold, które chronią rośliny przed śmietką kapuścianą i pchełkami oraz zgorzelą siewek, suchą zgnilizną kapustnych, czernią krzyżowych i mączniakiem rzekomym krzyżowych.