Strategia firmy odnośnie ochrony zasiewów pszenicy ozimej przed chwastami zakłada zwalczanie ich w okresie jesiennym. Okazuje się ona bardzo skuteczna. Plantacja w momencie lustracji okazała się od nich wolna.

Zalecane przez firmę rozwiązanie ochrony pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi zakłada wykonanie 3 oprysków chemicznych. W tak wilgotnym sezonie jak obecny, jest to absolutnie konieczne. Rezygnacja z ochrony kłosa w terminie T-3, grozi porażeniem ich chorobami fuzaryjnymi i skażeniem ziarna mykotoksynami, a to dyskwalifikuje je zarówno jako surowiec młynarski jak i pasza dla zwierząt.