Jak i gdzie znaleźć przejrzyste informacje tworzone na podstawie wiedzy i doświadczeń naukowców, jak z nich korzystać - usłyszeli uczestnicy spotkania 15 września br. w RDZ w Winnej Górze. Zainteresowani oprócz wykładów udali się na pola doświadczalne kukurydzy, rzepaku, soi i buraków cukrowych.

Na polach RDZ wskazywano, nad czym aktualnie pracują naukowcy oraz na podstawie doświadczeń podpowiadano, jak najlepiej prowadzić daną uprawę. Przykładowo doświadczenia herbicydowe z soją dobitnie pokazywały, że samo odchwaszczanie doglebowe jest niewystarczające w warunkach mokrej wiosny.

Wrześniowe wykłady i lustracja pól doświadczalnych rozpoczęły cykl dorocznych imprez. Kolejne spotkanie organizowane przez tą jednostkę badawczą. planowane jest na czerwiec przyszłego roku.