• W zależności od lokalizacji temperatura gleby na głębokości siewu kukurydzy waha się od pięciu do kilkunastu stopni Celsjusza.
  • Optymalna temperatura gleby do siewu kukurydzy wynosi ok. 8°C i różni się w zależności od typu odmiany.
  • Temperatura gleby w systemach bezorkowej uprawy roli jest niższa niż w uprawie płużnej.

Siew kukurydzy- nie za szybko i nie za późno

Temperatura to czynnik silnie determinujący wzrost i rozwój kukurydzy, będącej rośliną ciepłolubną. By wschody przebiegały szybko i bez zakłóceń, najlepiej by temperatura przekraczała 10°C, choć odmiany przeznaczone do warunków polskich dobrze radzą sobie już w 6-8°C.

Zarówno zbyt szybki, jak i zbyt późny siew kukurydzy może mieć negatywny wpływ na plon. Siew późny z jednej strony daje pewność odpowiedniego ogrzania gleby, z drugiej jednak obniża plon ziarna oraz udział kolb w plonie ogólnym, ważny dla wartości paszowej kiszonki z kukurydzy. W przypadku odmian o wysokim FAO późny siew niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia dojrzałości w terminie, w którym będzie możliwy zbiór.

Z kolei zbyt wczesne umieszczenie ziarna w zbyt chłodnej glebie przyczynia się do opóźnionych i nierównomiernych wschodów. Zwiększa także podatność roślin na atak szkodników i chorób, a w konsekwencji przerzedzenie plantacji. Rośnie ryzyko ewentualnych przymrozków podczas wschodów roślin, co może prowadzić do uszkodzeń liści.

Gdy kwitnie mniszek i czereśnia...

Kwitnienie mniszka pospolitego (lekarskiego), czereśni, porzeczki czerwonej czy czeremchy uważa się za wyznacznik temperatury gleby odpowiedniej do rozpoczęcia siewu kukurydzy. W wielu częściach kraju te rośliny rzeczywiście już kwitną, choć jest to tylko orientacyjna wskazówka i lepiej chwycić za termometr, by zyskać pewność.

Momentem odpowiednim na siew kukurydzy jest temperatura gleby na głębokości umieszczenia nasion wynosząca ok. 8°C. Trzeba zaznaczyć, iż odmiany z ziarnem typu flint dzięki dobremu wigorowi początkowemu lepiej tolerują niższe temperatury i do ich zasiewów można przystąpić przy temperaturze gleby 5-6°C, "denty" jednak potrzebują gleby nagrzanej do przynajmniej 8°C.

Obecnie sytuacja w rejonach kraju jest zróżnicowana. Dzisiejsze pomiary temperatury gleby w powiecie konińskim (woj. wielkopolskie) wskazały 9°C, w niektórych lokalizacjach przekroczyły 10°C i część producentów już kukurydzę zasiało. Jednak są i takie miejsca, gdzie temperatura gleby nie przekracza 5°C lub silne uwilgotnienie gleby nie pozwala na przeprowadzenie zasiewów w najbliższym czasie.

Uważaj na system uprawy

Planując termin siewu należy wziąć pod uwagę system uprawy roli, w jakim pole zostaje przygotowane pod zasiew kukurydzy. Coraz popularniejsze w uprawie tego gatunku technologie bezorkowe wiążą się z pozostawieniem na polu warstwy resztek pożniwnych, co z jednej strony chroni glebę przed utratą cennej wilgoci, ale z drugiej znacznie ogranicza jej nagrzewanie. W naszych warunkach można przyjąć, iż temperatura gleby w tym samym terminie w uprawie bezorkowej jest o 0,7-2,6°C niższa niż w tradycyjnym systemie płużnym, przy czym im więcej mulczu na powierzchni pola i mniejsza intensywność uprawy roli, tym wolniej nagrzewa się wierzchnia warstwa gleby.