Według najnowszego, przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 r. opracowanego przez GUS, dojrzewanie rzepaku i rzepiku na przeważającym obszarze kraju przebiegało w tym sezonie w sprzyjających warunkach pogodowych. Żniwa rzepaku i rzepiku rozpoczęto w drugiej dekadzie lipca (nieco później niż przed rokiem), powszechnie prowadzono w trzeciej dekadzie miesiąca, a zakończono w pierwszej połowie sierpnia.

Według oceny GUS, powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w bieżącym roku zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 3% i wyniosła około 0,9 mln ha. Mimo to, zbiory rzepaku i rzepiku oszacowano na ok. 2,7 mln t, tj. o około 13% więcej od ubiegłorocznych.

Warunki wegetacji – od posadzenia do końca maja były niezbyt korzystne dla upraw ziemniaka. Występujące od początku czerwca na przeważającym obszarze kraju warunki pogodowe na ogół sprzyjają normalnemu plonowaniu odmian ziemniaka. Jednak z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, różny poziom agrotechniki i warunki glebowe, stan plantacji jest różny. Plonowanie roślin ziemniaka będzie więc zróżnicowane regionalnie, a nawet lokalnie – podkreślają rzeczoznawcy GUS.

Powierzchnię uprawy ziemniaków szacuje się w tym roku na ponad 0,3 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 249 dt/ha i będą wyższe o ok. 16% od ubiegłorocznych.

Zbiory ziemniaków szacuje się na ok. 8,9 mln t tj. więcej od zbiorów ubiegłorocznych o 38%.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy buraków cukrowych będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 4% i wyniesie ponad 0,2 mln ha.

Podobnie jak w przypadku ziemniaków, warunki pogodowe w okresie wiosny nie sprzyjały – zdaniem GUS - także wschodom i wzrostowi roślin buraka cukrowego, dopiero majowe opady deszczu zapoczątkowały intensywny wzrost roślin. Rośliny nadrabiały zaległości, tworząc obfite ulistnienie i szybko zwierając międzyrzędzia. W lipcu i sierpniu pogoda również sprzyjała dynamicznemu wzrostowi masy liściowej (w bieżącym sezonie wyjątkowo obfitej) i wzrostowi masy korzeni buraków cukrowych. Obecnie stan plantacji buraków cukrowych jest dobry (choć z uwagi na nierównomierny rozkład opadów, regionalne zróżnicowany), lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i pozwala na szacowanie dość wysokich plonów – zaznaczają w najnowszej analizie rzeczoznawcy GUS.

Wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano wyżej od ubiegłorocznych o ok. 4% - na poziomie 600 dt/ha. Zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 15,0 mln t tj. o 8% więcej od uzyskanych w 2019 r.