Doświadczenia polowe z siewem w wąskich uprawianych pasach z wykorzystaniem maszyn Mzuri były prowadzone już wcześniej, głównie pod kątem oceny efektów ekonomicznych. W tym zakresie właściciela firmy Agro-Land naukowo wspiera prof. Dariusz Jaskulski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy. Wstępne doświadczenia polowe wykazały znacznie mniejsze zużycie paliwa w przypadku siewu w technologii strip-till niż w uprawie tradycyjnej.

W ub. r. rozpoczęto kolejne doświadczenia polowe z uprawą pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego. Celem podjętych badań jest ocena wpływu gęstości siewu, rozstawu rzędów i zastosowanego rodzaju redlicy (pojedyncza, dwurzędowa i punktowa Xzact) na końcowe efekty w postaci plonu oraz poniesionych kosztów. Dystrybutora maszyn Mzuri interesują szczególnie efekty siewu w podwójnych rzędach oddalonych od siebie o 33 cm.

W przypadku siewu zbóż (pszenicy i jęczmienia) zastosowana obsada wyniosła 100, 200, 250 i 300 sztuk na m2. Rzepak ozimy wysiano w obsadzie 34 i 40 sztuk na m2. Zboża wysiewano redlicą klasyczną jak również redlicą Xzact przeznaczoną do siewu punktowego. Rośliny zbożowe uprawiane były po rzepaku lub kukurydzy. Dla poszczególnych upraw utrzymano zbliżony poziom nawożenia mineralnego. Na niektórych polach zastosowano kompost. Ochrona chemiczna przeciw chwastom uzależniona była od poziomu zachwaszczenia na danych działkach.

Więcej na ten temat przeczytacie w miesięczniku Farmer 4/2019