Następne dwa tygodnie będą szczególnie ważne dla dalszej wegetacji jęczmienia ozimego i rzepaku. Rzepak ucierpiał z powodu nocnych przymrozków w ciągu ostatnich dni. Ponadto czasami dochodzi do uszkodzenia roślin przez owady, przez co powstaje bardzo niejednorodny obraz stanu plantacji.

Na tym tle DRV nieznacznie obniżyło prognozę zbiorów rzepaku i jęczmienia w porównaniu z poprzednim miesiącem. DRV przyjmuje teraz zbiory w wysokości 3,3 miliona ton rzepaku (w marcu 3,4 miliona ton) i 9,68 miliona ton jęczmienia ozimego (w marcu 9,78 miliona ton). Ogólnie rzecz biorąc, eksperci DRV oczekują przeciętnych zbiorów zbóż w wysokości około 45 milionów ton, podobnie jak w poprzednim miesiącu.

Przy obecnie oczekiwanych zbiorach w wysokości 22,7 mln ton pszenica ozima prawdopodobnie będzie stanowić około połowę zbiorów zbóż w Niemczech, podobnie jak w latach poprzednich. Chociaż DRV zakłada, że ​​wydajność na hektar będzie zauważalnie wyższa (+ 5,3 proc.) niż w poprzednim roku, wielkość zbiorów powinna być nieco niższa niż wartość w poprzednim roku (-2,1 proc.). Powodem tego jest fakt, że areał uprawy zmniejszył się o ponad siedem procent.

Wielkość zbiorów jęczmienia ozimego prognozowana jest na prawie 9,7 miliona ton, mniej więcej na poziomie z poprzedniego roku. Zbiory jęczmienia jarego szacuje się na około 1,9 miliona ton (+ 6,1 proc.) przy prawie takim samym areale ze względu na wyższe plony.

Największy wzrost w tym roku zanotowano w przypadku żyta. Przy ponad 3,8 mln ton zbiory mogą, zgodnie z bieżącą prognozą, być prawie o 18 procent wyższe niż w poprzednim roku. Powodem tego jest znacznie większy areał (+ 5,4 proc.) i wyższe średnie plony (+ 11,8 proc.).

Nadal nie jest jasne, czy obecnie prognozowane ilość żyta będzie faktycznie dostępna na rynku. Ze względu na napiętą sytuację podażową w gospodarstwach mlecznych i biogazowniach, DRV oczekuje, że niewielka część zostanie zużyta, jako żyto zielone.

Siewy zbóż jarych zostały zakończone, z wyjątkiem kukurydzy na ziarno. Siew kukurydzy ma się rozpocząć w najbliższych dniach.