Według DRV, ulewne deszcze pozwoliły podnieść rezerwy wody w górnych warstwach gleby do dobrego poziomu, choć z różnicami regionalnymi. Czasami pola są zbyt mokre. Utrudnia to wjazd na nie, a wiosenny siew opóźnia się.

Jeśli w nadchodzących dniach znów będzie bardziej słonecznie, wiosenne zasiewy powinny zostać zakończone, z wyjątkiem kukurydzy na ziarno, stwierdził ekspert ds. rynku zbóż DRV, Guido Seedler.

Ze względu na chłodną pogodę zboża i rzepak nie są tak rozwinięte jak w latach ubiegłych. DRV zakłada obecnie opóźnienie w rozwoju od siedmiu do dziesięciu dni w porównaniu ze średnią długoterminową.

Szacunek z kwietnia 2023

Według drugiej prognozy DRV zbiory zbóż w Niemczech w 2023 r. powinny wynieść dla:

  • Pszenicy ozimej 21,810 mln ton.
  • Pszenicy jarej 167,9 tys. ton.
  • Żyta 3,338 mln ton.
  • Jęczmienia ozimego 9,125 mln ton.
  • Jęczmienia jarego 1,745 mln ton.
  • Kukurydzy 3,856 mln ton.
  • Owsa 590,4 tys. ton.
  • Pszenżyta 1,839 mln ton.