Ostrzeżenie przed intensyfikacją Zielonego Ładu

Środki ochrony klimatu i środowiska oraz globalna odpowiedzialność za rosnącą populację świata muszą iść w parze i nie można ich przeciwstawiać – podkreśla, ​​prezes DRV. Uznał też, że ekstensyfikacja rolnictwa jest drogą złą; Co podkreśla Organizacja Narodów Zjednoczonych w swoim bieżącym raporcie na temat stanu bezpieczeństwa żywności na świecie. Z raportu jasno wynika, że ​​straty produkcyjne w UE nie mogą zostać zrekompensowane przez inne kraje. Prowadzi to do wzrostu cen na świecie i gorszej podaży biedniejszych krajów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i organizacja charytatywna na rzecz dzieci UNICEF wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegają, zatem przed konsekwencjami unijnych planów ekstensyfikacji Zielonego Ładu.

 

 

Bezpieczeństwo dostaw wymaga produktywności

Według DRV, potrzebna jest nie tylko ochrona klimatu i środowiska, ale także produktywności. Stowarzyszenie wzywa do utworzenia globalnej triady:

 • Zabezpieczenie istniejących gruntów rolnych, zgodnie z prostą formułą: nie ma gleby, nie ma żniw.
 • Zrównoważony wzrost produkcji. Można to osiągnąć jedynie dzięki innowacjom, na przykład w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego i nowych technologii hodowli.
 • Minimalizowanie strat wynikających ze złego przechowywania i marnowania żywności.

 

 

Ucierpiały ilości i jakość

Złe warunki pogodowe doprowadziły do ​​podwójnych strat w rolnictwie. Z powodu suszy w maju i czerwcu potencjał plonowania zapasów spadł, a deszczowa pogoda w ciągu ostatnich kilku tygodni spowodowała znaczny spadek jakości – powiedział Guido Seedler, ekspert ds. rynku zbóż w DRV. W tym roku zbiory zbóż wynoszą nieco poniżej 42 mln ton, trochę poniżej średniej, a zbiorów rzepaku DRV spodziewa się na poziomie prawie 4,1 mln ton, czyli na poziomie roku poprzedniego.

Jest jednak zbyt wcześnie na ostateczną ocenę jakości, gdyż w niektórych regionach na łodydze nadal znajdują się znaczne ilości pszenicy. Nie ulega wątpliwości, że udział partii zbóż nienadających się już do spożycia przez ludzi będzie wyższy niż w latach ubiegłych. W zależności, od jakości, te ilości ziarna są przeznaczane do żywienia zwierząt lub wykorzystywane do wytwarzania energii w biogazowniach.

Tym raportem DRV kończy szacunki zbiorów w Niemczech w roku 2023. Oczekuje się, że w przypadku kukurydzy na ziarno stowarzyszenie opublikuje ostateczną ocenę na początku listopada.

DBV opublikowało ostatnią prognozę zbiorów w 2023 r.: 

 • Pszenicy ozimej 21,102 mln ton.
 • Pszenicy jarej 153,1 tys. ton.
 • Żyta 3,107 mln ton.
 • Jęczmienia ozimego 9,195 mln ton.
 • Jęczmienia jarego 1,578 mln ton.
 • Kukurydzy na ziarno 4,020 mln ton.
 • Owsa 611,7 tys. ton.
 • Pszenżyta 1,923 mln ton.