DRV oczekuje obecnie wyniku zbiorów na nieco niższym poziomie  43,7 mln ton zbóż.

Przyczyniły się do tego nowe dane Federalnego Urzędu Statystycznego, które zakładają znacznie mniejszy obszar uprawy zbóż jarych. Według eksperta DRV ds. rynku zbóż, dane potwierdzają opinię stowarzyszenia, o tym, że areał uprawy zbóż jarych zmniejszył się. Jednak dane liczbowe dotyczące powierzchni uprawy jęczmienia jarego i kukurydzy na ziarno DRV ocenia, jako zbyt niskie.

Stowarzyszenie nieznacznie podwyższyło swoje prognozy zbiorów rzepaku do ponad 3,6 miliona ton. Powodem tego jest fakt, że obszar upraw jest większy o około 12 tys. hektarów.

Rośliny wegetacja roślin uprawnych nadal rozwija się pozytywnie, chociaż ich rozwój fenologiczny jest o ponad dwa tygodnie poniżej długoterminowej średniej. Kwitnienie rzepaku właśnie przekroczyło swój szczyt. W zeszłym roku ten stan rozwoju był na przełomie kwietnia i maja. Mimo deszczy z ostatnich kilku tygodni zasoby wody w glebie są dalekie od uzupełnienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku głębszych warstw gleby.