Podczas gdy w poprzednim miesiącu rośliny były opóźnione w rozwoju od dwóch do trzech tygodni, dziś jest to tylko od tygodnia do dziesięciu dni, wyjaśnia ekspert ds. rynku zbóż w DRV.

Na tym tle stowarzyszenie nieznacznie podwyższyło prognozę zbiorów i oczekuje obecnie zbiorów zbóż w wysokości 44,2 mln ton. Byłoby to prawie milion ton więcej niż rok wcześniej. DRV prognozuje, że zbiory rzepaku wyniosą 3,7 mln ton, czyli około 4,5 procent więcej niż w 2020 roku.

Kolejne trzy tygodnie będą kluczowe

Kolejne trzy tygodnie pokażą, jak rozwinie się obecnie dobry potencjał wegetacji. Wiele rodzajów zbóż, a także rzepak znajdują się w fazie wypełniania ziarna, pszenicą jeszcze ma to przed sobą. Ponieważ uprawa ta stanowi prawie 50 procent powierzchni przeznaczonej pod zboża, jej plon ma duży wpływ na ogólny wynik zbiorów zbóż w Niemczech. Zboża i rzepak wymagają odpowiedniego zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza w fazie napełniania ziarna. Obecnie jest ona nadal dostępna w Niemczech na południu i zachodzie, ale powoli zaczyna brakować wody na północy i wschodzie.

Rozpoczęcie żniw spodziewane na początku lipca

W tym roku szczególnie ważny jest czas rozpoczęcia zbiorów, gdyż zboża z 2020 roku są trudno dostępne, ale przetwórcy są uzależnieni od ciągłych dostaw surowców. DRV szacuje, że zbiór zbóż rozpocznie się w pierwszych dniach lipca od jęczmienia ozimego. Byłoby to około tygodnia później niż średnia wieloletnia. Jeżeli rozpoczęcie żniw będzie bardziej opóźnione, nie można wykluczyć lokalnych problemów z zaopatrzeniem w zboża.

DRV: Szacunek zbiorów zbóż w Niemczech w czerwcu 2021 r. w porównaniu do zbiorów 2020 r.

zboże czerwcowy szacunek zbiorów w 2021 r. w tys. ton zbiory w 2020 r. w tys. ton 2021:2020 w proc.
pszenica ozima 22 684,7 21 742,3 4,3
pszenica jara 149,3 237,3 -37,1
żyto 3 690,3 3 502,8 5,4
jęczmień ozimy 9 034,0 8 839,3 2,2
jęczmień jary 1 656,4 2 005,7 -17,4
kukurydza 3 825,6 4 031,3 -5,1
owies 831,5 712,0 16,8
pszenżyto 2 142,9 2 042,0 4,9