• Główny cel przyświecający hodowcom DSV to wysoki plon traw i jak najwyższa jakość paszy.
  • Na poletkach w Spytkówach prezentowano zarówno najnowsze jak i ugruntowane w sprzedaży odmiany traw.

Jerzy Trościanko z firmy DSV zaprezentował na dniach pola w Spytkówkach kilka odmian traw będących specjalnością firmy. Poletka z trawami zostały zasiane w połowie września 2021 w dwóch powtórzeniach. Następnie 9 maja tego roku wykonano koszenie, zostawiono jednak niekoszone fragmenty poletek, po to aby pokazać także wiechy oraz kłosy danych gatunków. 

Jeśli chodzi o nawożenie to jesienią poletka na których zasiane zostały trawy zostały zasilone 54 kg P2O5, 90 kg K20 oraz 27 kg MgO. Wiosną zostały zasilone dwoma  dawkami azotu. Pierwszą 30 kg N/ha natomiast druga wynosiła 60 kg N/ha. W obu przypadkach została zastosowana saletra amonowa. 

Priorytetami dla hodowców z DSV przy tworzeniu nowej odmiany jest jej jak najwyższy plon, ale musi być on połączony z jak najwyższą jakością wyprodukowanej paszy. Ważna jest również odporność na choroby oraz tolerancja na suszę. Przy trawach brana jest pod uwagę także konkurencyjność w runi oraz budowanie zwartej darni. W ostatnich czasach z uwagi na niekorzystny przebieg pogody ważna jest również odporność na opóźnienie starzenia bowiem okienka pogodowe na zbiór stają się coraz krótsze. 

Proces powstawania nowej odmiany jest procesem żmudnym i długotrwałym. Zaczynamy od wysiania 20 000 pojedynczych roślin, by po 12 latach  i przejściu kilkunastu etapów hodowli uzyskać jedną, a jeśli mamy szczęście to dwie odmiany. To wszystko jest również bardzo kosztowne. - podkreślił Trościanko. 

 

Na poletkach były zaprezentowane dwie odmiany życicy trwałej: Rossimonte oraz Explosion. Pierwsza z nich jest diploidalna i nadaje się zarówno do kiszenia jak i do wypasu. Dzięki późnemu dojrzewaniu wypas może trwać dłużej, co pozwala zwiększyć efektywność tego procesu. Odmiana jest wpisana na listę Milk Index ponieważ ma wysoką strawność ścian komórkowych. Z kolei Explosion należy do grupy roślin średniopóźnych i dobrze sobie radzi nawet na słabszych stanowiskach. Ma także wysoką zimotrwałość.

Kolejne dwa poletka to kostrzewy łąkowe. Tetrax to odmiana tetraploidalna, która tworzy mniej gęsty łan lecz dobrze plonuje. Ma również wysoką odporność na choroby liści oraz zimotrwałość. Z kolei Schwetra dobrze plonuje, jest trwała i ma wysoką mrozoodporność. Jest także zalecana do wysiewu z roślinami strączkowymi jako jeden ze składników mieszanki. 

Kupkówka pospolita Rosseur to nowość charakteryzująca się wysoką zimotrwałością oraz szybkim tempem wzrostu wiosennego. Dzięki czemu pierwszy pokos daje wysoki plon. Kolejne są trochę niższe. Nadaje się zarówno do użytkowania kośnego jak i pastwiskowego.

Na dwóch ostatnich poletkach zostały zasiane kostrzewy trzcinowe. Obie miękkolistne i dobrze plonujące. Rotino to odmiana późna, która lepiej plonuje w kolejnych pokosach nadaje się także jako komponent mieszanek. Ma bardzo niską podatność na rdzę. Roscati z kolei jest odmianą wcześniejszą. Obie nadają się do wypasu. 

Zdjęcia wszystkich poletek znajdziecie w galerii.