Farmer:  Jaki jest temat przewodni tegorocznej Sesji?
Prof. dr hab. Marek Mrówczyński: 60. Sesja Naukowa IOR-PIB jest wpisana w oficjalny kalendarz wydarzeń promujących „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020” (IYPH 2020), który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym samym zdrowie roślin będzie tematem wiodącym konferencji. Towarzyszyć nam będzie motto „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.

Musimy bowiem sobie uświadomić, jak ważna jest ochrona roślin. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną, rolnicy doskonale o tym wiedzą, ale ważne jest by ta wiedza dotarła do ogółu społeczeństwa, które na co dzień karmione jest strachem przed chemią, a przecież jest ona nam pomocna. Stosowana zgodnie z zaleceniami tak naprawdę służy nam wszystkim. W tym rola mediów, by docierać z informacją do szerokiego grona odbiorców i uświadamiać, jak ważna jest ochrona roślin i zdrowe rośliny.

F: Sesja przedstawia dotychczasowe osiągnięcia naukowe, nowe cenne wyniki doświadczeń, które często po raz pierwszy są publicznie prezentowane. Jakie ma to znaczenie dla praktyki? Czy jej przedstawiciele biorą czynny udział w tym wydarzeniu?

MM: Nauka ma przynieść odpowiedzi na problemy, z którymi boryka się praktyka. Przedstawiciele organizacji producentów płodów rolnych będą wskazywać, jakie są ich oczekiwania względem badań Podczas tegorocznej Sesji na panelu: Nauka, praktyka, doradztwo dyskutować będziemy o pojawiającej się odporności agrofagów na środki ochrony roślin i możliwościach zaradzenia temu niekorzystnemu zjawisku. Chcemy przekazać praktyce i doradztwu, jak postępować, gdy z jednej strony lista środków ochrony się kurczy, z drugiej narasta problem z odpornością.

Nie zabraknie innych tematów bezpośrednio dotyczących rolników, a mianowicie zmagań z suszą w kontekście występowania szkodników, chorób, chwastów. Szkodniki są organizmami zmiennocieplnymi, czyli im wyższe temperatury tym większe zagrożenie z ich strony. Podobnie z chwastami, ponieważ nie ma przerwy zimowej, która hamowała wegetację, ta trwa nieprzerwanie. Przez co chwasty muszę być przede wszystkim zwalczane już na jesieni.

Ponadto poruszone zostaną tematy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwo żywności, bowiem tu dostrzegamy pewien paradoks. Z jednej strony oczekuje się od rolników, że mają chronić pszczoły, z drugiej że zabiegi będą wykonywać w ciągu dnia, bo przeprowadzane w nocy są uciążliwe dla mieszkańców. Dlatego wiemy, że konieczne jest wprowadzenie rozwiązań urzędowych.

Sesja to także okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań.

Dziękuję za rozmowę