Zaprezentowano 23 odmiany kukurydzy, w tym najwyżej plonującą na ziarno w badaniach rejestrowych 2014-2015 odmianę Codigip o FAO 260. Zarejestrowana została przez COBORU wiosną 2016 r. W przyszłym sezonie 14 z prezentowanych odmian będzie dostępnych na polskim rynku. Pozostałe z zaprezentowanych znajdują się w ostatnim etapie badań przydatności dla uprawy w warunkach Polski.

Podczas spotkania prof. Zbigniew Podkówka z UTP w Bydgoszczy omówił kluczowe elementy produkcji wysoko wydajnej kiszonki. Jako ciekawostkę zaprezentowano soję odmianę Pollux firmy IGP Polska.