W tym roku do Krajowego Rejestru Odmian wpisano 8 odmian kukurydzy pochodzących z Hodowli Roślin Smolice: SM Ameca, SM Finezja, SM Hetman, SM Hubal, SM Jubilat, SM Popis, SM Prezent i SM Zawisza. Dla łatwiejszej identyfikacji od tego roku każda odmiana ze Smolic wchodząca do rejestru przed nazwą ma skrót SM.

- Wyniki hodowlane dają dobrą perspektywę na kolejne lata i pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość polskiej hodowli kukurydzy. Ponadto, coraz większe zainteresowanie odmianami ze Smolic widoczne jest ze strony zagranicznych partnerów handlowych, co potwierdza wysoką wartość i konkurencyjność odmian. Odmiany kukurydzy z HR Smolice cieszą niesłabnącym zainteresowaniem ze strony rolników – mówił Władysław Poślednik, prezes zarządu Hodowli Roślin Smolice.

Hodowla Roślin Smolice sprzedaje swoje odmiany m.in. na rynek francuski, niemiecki, czeski, słowacki, austriacki, ukraiński i białoruski. W Rosji w tym roku zarejestrowano odmianę Cymes pochodzącą z Hodowli Roślin Smolice.