Zabiegi fungicydowe w fazach liścia flagowego i kłoszenia powinny wyróżniać się działaniem interwencyjnym i zapobiegawczym. Górne liście stanowią najbardziej wydajną w budowaniu plonu część roślin. Niezmiernie ważne dla uzyskania wysokiego plonu ziarna jest więc utrzymanie jak najdłuższej aktywności fizjologicznej tych części roślin, co jest tożsame z ochroną przed atakiem patogenów grzybowych.

Wykonując ocenę stanu plantacji należy pamiętać, że pomimo obecności grzybów na roślinach objawy chorób nie zawsze są widoczne. Rozwój grzybów patogenicznych w początkowym okresie od momentu zainfekowaniu żywiciela ma charakter utajony. W tym czasie mimo braku objawów ich obecności, zakłócone zostają procesy fizjologiczne roślin. Długość okresu utajonego rozwoju jest różna w zależności od gatunku sprawcy choroby i wynosi od kilku do nawet ponad 20 dni, jak ma to miejsce w wypadku septoriozy paskowanej liści.

Stąd lustrując plantacje zawsze należy kierować się sytuacją na polu, obserwowanymi zagrożeniami i przebiegiem pogody. Lepiej jest wykonać oprysk 2-3 dni wcześniej, niż 4 dni zbyt późno bo powstałych szkód już się nie naprawi. Efekty przezornego postępowania, można zobaczyć na zamieszczonym obok filmie.