Obok IHAR-PIB Radzików jej organizatorem było także COBORU. Spotkanie aktywnie wsparli eksperci z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń miedzy pracownikami nauki, a firmami hodowlano-nasiennymi, służbami doradczymi, inspektorami PIORiN-u i rolnikami, jak również prezentacja realizowanych programów badawczych i nowych materiałów hodowlanych.

Prof. Henryk Bujak - dyrektor IHAR-PIB, wygłosił referat „Aktualne prace badawczo-hodowlane nad tworzeniem postępu genetycznego odmian roślin uprawnych”. Natomiast prof. Edward Gacek - dyrektor COBORU, omówił zagadnienie roli porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian we wdrażaniu postępu hodowlanego do praktyki.

Integralną częścią spotkania była lustracja poletek pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych zbóż, soi i pozostałych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy. Zaprezentowano także sposoby zwiększenia bioróżnorodności na polach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarstw ekologicznych. W związku z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin na poletkach przedstawiono również znaczenie postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw polowych.