Facelia zakwalifikowana jest do roślin miododajnych. Gatunek oddziałuje na glebę fitosanitarnie, ponieważ pomiędzy facelią, a pozostałymi roślinami uprawnymi nie ma bliskiego pokrewieństwa gatunkowego. Jest to roślina, która świetnie przerwie wadliwe i krótkie praktykowane w gospodarstwie zmianowanie.

Można ją wysiać solo, wówczas wymaga zwiększenia normy wysiewu o ok. 25 proc. w stosunku do zalecanych w plonie głównym. Jeśli chcemy ją zasiać w poplonie w siewie czystym zaleca się jej wysiew w ilości ok 10 kg na hektar (na lepszych glebach). W słabszych stanowiskach normę wysiewu można zwiększyć do 12 (15) kg. Po siewie należy zwrócić uwagę na dokładne przykrycie nasion, bowiem wystawione na działanie światła (źle przykryte glebą) bardzo słabo kiełkują.

Obowiązujące wymogi zazieleniania zachęcają by wysiewać ją w siewach mieszanych. Wówczas drugi komponent mieszanki powinien należeć do innej grupy roślin np.: zbóż, oleistych, pastewnych czy bobowatych.

Jeśli facelię chcemy uprawiać w międzyplonach, to można ją wysiewać w następujących przykładowych mieszankach: 

• facelia (6-7 kg) + gorczyca (10-12 kg),
• facelia (3-5 kg) + łubin żółty (80-90 kg),
• facelia (4 -5kg) + wyka (40-50 kg),
• facelia (4 -5 kg) + seradela (40 - 50kg).

Zieloną masę facelii jak również masę mieszanek można wykorzystać jako pasza dla zwierząt, przyorać, lub wcześniej rozdrobnić sieczkarnią lub talerzówką i wówczas przyorać. Można też wysiewać rośliny w stworzony przez facelię mulcz. Zostawiona do wiosny, po przemarznięciu łatwo się kruszy i wówczas można zastosować siew bezpośredni. Wszystko zależy od terminu likwidowania międzyplonu i jego przeznaczenia.