Dzień ten następuje po Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020. Dzień Zdrowia Roślin ma na celu podniesienie globalnej świadomości, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może pomóc wyeliminować głód, zmniejszyć ubóstwo, chronić bioróżnorodność i chronić środowisko oraz promować rozwój gospodarczy.

Zdrowe rośliny są podstawą wszelkiego życia na ziemi, a także funkcjonowania ekosystemów, bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia. Około 80 proc. żywności i około 98 proc. tlenu w powietrzu pochodzi ze źródeł roślinnych.

Jednak zdrowie roślin jest coraz bardziej zagrożone. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że każdego roku do 40 proc. upraw żywności jest traconych przez szkodniki i choroby. Z jednej strony zmiana klimatu i działalność człowieka zmieniają istniejące ekosystemy, zmniejszając bioróżnorodność i otwierając nowe nisze dla egzotycznych szkodników. Z drugiej strony handel międzynarodowy i podróże, które potroiły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, sprzyjają rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin.

Podejmowane są próby przeciwdziałania temu zagrożeniu za pomocą środków ochrony roślin przed wprowadzaniem i rozprzestrzenianiem się groźnych patogenów. W Unii Europejskiej środki ochronne opierają się na urzędowym monitorowaniu przemieszczania się roślin i produktów roślinnych. Prawdą jest, że zapobiegawcze środki fitosanitarne są znacznie bardziej opłacalne i skuteczne niż środki, które należy podejmować, gdy obce szkodniki już się zadomowiły i spowodowały znaczne szkody.