Ustalona na poziomie 1,502 mld ton, światowa produkcja zbóż paszowych w 2021/2022 jest o 18,9 mln ton wyższa w ujęciu rocznym, prawie w całości w wyniku większych szacunków dla kukurydzy, które z nawiązką mają zrekompensować znaczny spadek światowej produkcji jęczmienia.

Globalną produkcja pszenicy szacuje się na 777 mln ton, praktycznie na równi z plonami wyprodukowanymi w sezonie 2020/2021. 

Prognoza światowego wykorzystania zbóż 

Wynosząca 2,785 mld ton, prognoza dla światowego wykorzystania zbóż w sezonie 2021/2022 została nieznacznie zrewidowana w dół w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale nadal stanowi 0,9 procentowy wzrost w porównaniu z sezonem 2020/2021. Pomimo rewizji w dół o 5,2 mln ton w tym miesiącu, odzwierciedlającej przede wszystkim niższe szacunki zużycia na cele paszowe w Indiach, przewiduje się, że światowe wykorzystanie pszenicy wzrośnie o 0,7 procent w sezonie 2021/2022, przede wszystkim z powodu wyższego spożycia na cele żywnościowe przewidywanego w Azji i Afryce.

Prognoza FAO dotycząca całkowitego wykorzystania zbóż paszowych jest w tym miesiącu prawie niezmieniona, wskazując na wzrost o 2,0 procent w sezonie 2021/2022 w porównaniu z poprzednim sezonem, głównie ze względu na oczekiwany wzrost wykorzystania kukurydzy, jako paszy, zwłaszcza w Brazylii, Kanadzie i Chinach, a także do produkcji etanolu USA. Częściowo niwelujący ten wzrost, jest spadek wykorzystania jęczmienia w sezonie 2021/2022, przede wszystkim w Kanadzie, UE i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z powodu zmniejszonych zbiorów, a także w Arabii Saudyjskiej w wyniku mniejszego importu w porównaniu z poprzednim sezonem.

Prognoza światowych zapasów zbóż

Prognoza FAO dla światowych zapasów zbóż do końca sezonu w 2022 r. wynosi 856 mln ton, co oznacza wzrost o 5,2 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą i wskazuje na wzrost o 2,8 proc. powyżej poziomów otwarcia. Opierając się na prognozach dotyczących zapasów i wykorzystania z tego miesiąca, przewiduje się, że globalny wskaźnik zapasów zbóż do wykorzystania pozostanie niezmieniony w stosunku do sezonu 2020/2021 na poziomie 29,9 proc.

Po rewizji w górę o 8,7 mln ton w tym miesiącu, spowodowanej przede wszystkim korektami indyjskich zapasów, przewiduje się, że światowe zapasy pszenicy wzrosną o 4,2 proc. powyżej poziomów z otwarcia. Pomimo korekty w dół o 3,5 mln ton w tym miesiącu, światowe zapasy zbóż paszowych również wzrosną powyżej poziomów otwarcia, o 2,4 proc. Jednak zdecydowana większość tego wzrostu wynika z oczekiwanego zwiększenia światowych zapasów kukurydzy o 5,5 proc., popartego nagromadzeniem zapasów na Ukrainie w wyniku wstrzymania eksportu, podczas gdy światowe zapasy jęczmienia mają spaść o 12,0 proc.

Światowy handel zbożami

FAO prognozuje, że światowy handel zbożami w sezonie 2021/2022 wyniesie 473 mln ton, co oznacza wzrost o 3,7 mln ton w stosunku do prognozy z zeszłego miesiąca, ale o 1,2 proc. poniżej rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021.

Po korekcie w górę o 1,2 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem, prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) jest obecnie ustalona na 191 mln ton, czyli o 1,0 proc. powyżej poziomu z sezonu 2020/2021. Chociaż zablokowane porty nadal utrudniały eksport pszenicy z Ukrainy, korekta w górę w tym miesiącu odzwierciedla głównie wyższy niż oczekiwano eksport z Rosji w oparciu o kontynuację dostaw w kwietniu, głównie do Egiptu, Iranu i Turcji, pomimo trudności w sprzedaży.

Prognozy FAO dotyczące światowego handlu zbożami paszowymi w sezonie 2021/2022 (lipiec/czerwiec) również zostały podniesione o 2,4 mln ton, prawie wyłącznie ze względu na oczekiwania wzrostu handlu kukurydzą. Utrzymujący się silny popyt na kukurydzę w Chinach, a także większe niż oczekiwano dostawy z Argentyny w ostatnich miesiącach, są przyczyną większości tegorocznej korekty w górę światowego handlu kukurydzą, o wartości 1,7 mln ton. Ponadto wysiłki na Ukrainie zmierzające do przetransportowania kukurydzy koleją do jej europejskich granic w celu eksportu, choć wiążą się z wieloma wyzwaniami logistycznymi, zaowocowały niewielką (0,5 mln ton) korektą w górę ukraińskiej prognozy eksportu w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Jednak przewiduje się, że światowy handel zbożami paszowymi w sezonie 2021/2022 spadnie o 4,1 procent w porównaniu z sezonem 2020/2021, co w dużej mierze wynika z przewidywanego spadku handlu kukurydzą o 5,7 proc. z rekordowego poziomu w sezonie 2020/2021.

Perspektywy produkcji zbóż w 2022 r.

Prognozy dotyczące światowej produkcji pszenicy w 2022 r. zostały umiarkowanie zmniejszone od poprzedniego miesiąca, ale przy 782 mln ton, FAO nadal przewiduje, że światowa produkcja pszenicy wzrośnie w tym roku. Spadek z miesiąca na miesiąc dotyczy głównie USA, gdzie utrzymująca się susza pogorszyła perspektywy plonów pszenicy ozimej i ograniczyła ogólne oczekiwania produkcyjne. Jednak, w oparciu o napędzaną cenami ekspansję powierzchni upraw, przewiduje się, że całkowita produkcja pszenicy w kraju wzrośnie do 50 mln ton w 2022 r., czyli o około 5 mln ton (11 proc.) powyżej produkcji z poprzedniego roku.

Ponieważ główny plon wiosenny ma zostać zasiany w Kanadzie, przewiduje się znaczne ożywienie produkcji po zmniejszonych zbiorach w 2021 r. W Europie prognoza produkcji pszenicy na Ukrainie pozostaje bez zmian i na poziomie poniżej średniej, odzwierciedlając skutki konfliktu, który ma zmniejszyć obszar zbiorów, o co najmniej 20 proc. Oczekuje się również, że plony spadną w 2022 r. ze względu na konfliktowe zakłócenia w działalności rolniczej przed okresem żniw.

Perspektywy dla Rosji pozostają zasadniczo korzystne, ponieważ sprzyjające warunki pogodowe nadal wskazują na wzrost plonów, który leży u podstaw prognozowanego wzrostu produkcji w 2022 r. W UE prognozę produkcji pszenicy w tym miesiącu podniesiono do 139,5 mln ton z powodu ostatnich oficjalnych danych wskazujących na niewielki wzrost wysiewów pszenicy w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami rok do roku. Jednak, odzwierciedlając utrzymującą się suszę na obszarach południowych, oczekuje się, że oczekiwany spadek plonów w 2022 r. zrównoważy skutki większych zasiewów, utrzymując niezmienioną produkcję w skali roku. W Azji przewiduje się niewielkie wzrosty produkcji w Indiach i Pakistanie w 2022 r., podczas gdy w krajach Bliskiego Wschodu produkcję pszenicy prognozuje się na średnim poziomie, wspieraną przez ogólnie sprzyjającą pogodę. Jednak w Afryce Północnej oczekuje się, że skutki suszy, które są szczególnie dotkliwe w Maroku, spowodują znaczne spadki produkcji.

Zbiory zbóż paszowych w 2022 r.

Jeśli chodzi o zboża paszowe, zbiory z 2022 r. rozpoczęły się na półkuli południowej, a perspektywy nadal wskazują na ponadprzeciętną wydajność w wiodących krajach producenckich. W Ameryce Południowej oficjalne dane potwierdzają oczekiwania, że ​​Brazylia zbierze rekordowe zbiory kukurydzy w 2022 r., prognozowane na 116 mln ton, napędzane rekordowo wysokimi zasiewami. Pomimo utrzymujących się obaw dotyczących suszy w części kraju, które ograniczyły perspektywy plonów, w głównym stanie produkcyjnym, Mato Grosso. W Argentynie susza prawdopodobnie zmniejszy plony i spowoduje umiarkowany spadek produkcji do około 57 mln ton. Jednak zbiory są nadal oczekiwane na ponadprzeciętnym poziomie.

W Afryce Południowej, pomimo skutków powodzi we wschodniej części RPA, wiodącego producenta i eksportera w regionie, produkcja kukurydzy w 2022 roku nadal utrzymuje się na ponadprzeciętnym poziomie 15,3 mln ton.

Przewiduje się, że skutki cyklonów tropikalnych spowodują zmniejszenie produkcji w 2022 r., Przy czym przewiduje się, że niektóre kraje będą zbierać plony poniżej średniej.

Na półkuli północnej niedawno rozpoczęto zasiewy kukurydzy. U największego światowego producenta, w USA, wstępne badania dotyczące zasiewów wskazują, że areał upraw kukurydzy z powodu obaw o wysokie koszty nakładów prawdopodobnie spadnie o 4 proc. w 2022 r.