Jak powiedział fiński minister rolnictwa, celem dodatkowych dopłat jest znaczne zwiększenie areału uprawy  i samowystarczalności dotyczących tych roślin. Pula środków na pomoc powiązaną z produkcją wzrosła ogółem o 40 proc.

Według ministra, intensyfikacja produkcji roślin oleistych i wysokobiałkowych od dawna jest jednym ze strategicznych celów fińskiego rządu. Niepewna sytuacja na rynku światowym wyraźnie pokazuje, jak ważna jest wystarczająca samowystarczalność w odniesieniu do takich produktów.

Aby zapewnić wystarczającą ilość nasion  roślin wysokobiałkowych, Finlandia zwróciła się do Komisji Europejskiej o zgodę, aby móc certyfikować nasiona o zmniejszonej zdolności kiełkowania. KE przyjęła wniosek i Finlandia może teraz certyfikować 130 ton nasion fasoli i 240 ton nasion grochu o zdolności kiełkowania co najmniej 70 proc.