Misją Centrum Kompetencji Puławy jest dostarczanie dodatkowych wartości uczestnikom rynku rolnego. Powołane Konsorcjum ma na celu kształtować i promować model nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego, podnoszenie kompetencję rolników w zakresie efektywności gospodarowania, popularyzować badania dotyczące nawożenia czy budować nowe relacje między biznesem a nauką.

Działalność firmy Intermag w ramach Konsorcjum będzie polegała na:
• promowaniu rozwiązań podnoszących konkurencyjność polskiego rolnictwa, polegających m. in. na upowszechnianiu podejścia do stosowania nawozów oraz innych agrochemikaliów, jako inwestycji, która gwarantuje dodatkowe przychody z większego i lepszego jakościowo plonu oraz podnoszeniu poziomu świadomości producentów płodów rolnych w dziedzinie nowoczesnych technologii, w tym szerszego wykorzystania technologii informatycznych.
• upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie prowadzenia badań polowych nad efektywnością wprowadzanych nowych rozwiązań agrotechnicznych;
• propagowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych, których celem jest nie tylko zysk, ale również dbałość o środowisko naturalne;
• promowaniu produkcji żywności funkcjonalnej, biofortyfikowanej w substancje odżywcze przy pomocy nowoczesnych, ekologicznych metod uprawy.

Natomiast firma Intermag w ramach Konsorcjum udostępni zespół Doradców Uprawowych, specjalistów doświadczonych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i realizowaniu projektów finansowanych z funduszu UE a także bogatą bazę wyników z badań biologicznych nad biostymulatorami i innowacyjnymi nawozami dolistnymi w szerokiej gamie upraw. W ramach potrzeb użyczy także własne zaplecze doświadczalno-badawcze i laboratoryjne, jak również udostępni bardzo dobre, bezpośrednie relacje z naukowcami z renomowanych jednostek naukowo-badawczych i doradczych w Polsce i za granicą.