Ważny dzień dla hodowli rzepaku

NPZ Lembke, firma wywodząca się z Niemiec, w Polsce znana jest głównie dzięki przedsiębiorstwom takich jak Rapool czy Saaten-Union, których jest akcjonariuszem.

6 marca 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej stacji hodowlano-doświadczalnej NPZ Lembke w miejscowości Grabonóg k/Gostynia w woj. wielkopolskim. Nowy obiekt z profesjonalnym zapleczem badawczym będzie przede wszystkim miejscem rozwoju hodowli rzepaku. W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział hodowcy NPZ Lembke z całej Europy oraz przedstawiciele oddziałów Rapool z Czech, Węgier, Słowacji, Polski i Niemiec.

Lepsze odmiany, większy areał

Ważnymi historycznie odmianami rzepaku dla NPZ Lembke były m.in. Qunita (1980 r.) czy Wotan (1996 r.). Wśród ich znanych w Polsce następców można wymienić m.in. odmiany Kronos, Visby, Mercedes, Temptation, Metropol i najnowsze - Janosh, Texas i Cromat.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na dynamiczny rozwój uprawy rzepaku w Polsce, co jest zasługą m.in. coraz doskonalszych odmian. W roku 2000 areał rzepaku ozimego w Polsce wynosił ok. 400 tys. ha i rósł systematycznie, osiągając historyczny 1 mln ha w ubiegłym roku.

Obecnie polscy rolnicy są w europejskiej czołówce pod względem dostępnych odmian rzepaku ozimego. Według danych, przedstawionych przez Marcina Behnke z Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych, w 2023 r. w Polsce zarejestrowanych jest 150 odmian rzepaku ozimego, z czego 122 to odmiany mieszańcowe. Wśród nich 12 mieszańców to odmiany NPZ Lembke.

Rzepak coraz doskonalszy

Jak w swoich wystąpieniach podkreślali dr Christian Flachenecker, dr Tomasz Mikulski i René Brand, Polska to ważny ośrodek hodowli odmian rzepaku, przystosowanych do klimatu Europy Centralnej i Wschodniej. Odmiany selekcjonowane są pod kątem nie tylko plonu nasion, ale też zimotrwałości, jakości nasion, odporności na suszę i wyleganie. W obliczu Zielonego Ładu nie można zapominać również o hodowli odpornościowej odmian. Jak zaznaczył Marcin Behnke, w 2014 r. jedynie w przypadku 25 proc. nowych odmian hodowcy deklarowali ich odporność na wybrane patogeny - dziś jest już to ok. 75 proc. odmian. Ważnymi kierunkami hodowli rzepaku ozimego według Rapool jest także poprawa efektywności wykorzystania azotu czy tolerancja na opóźniony siew.