We Francji rolnicy mogą być zadowoleni z tegorocznych zbiorów kukurydzy na ziarno. Według aktualnych szacunków francuskiego ministerstwa rolnictwa (Agreste), ilość kukurydzy na ziarno, w tym kukurydzy nasiennej, w 2021 r. wyniesie około 14,85 mln ton. To o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Według obecnego stanu średnia zbiorów z lat 2016-2020 została przekroczona o prawie 13 proc.

We wrześniu statystycy oczekiwali tylko 13,32 mln ton kukurydzy na ziarno, a tym samym niewielkiego spadku w porównaniu do 2020 roku. Według aktualnych szacunków zbiory będą jednak równie duże jak w 2014 roku. Wynika to głównie z letnich deszczy. Według Agreste, miały one pozytywny wpływ na plony kukurydzy na ziarno. Mówi się, że zebrano średnio około 103 dt/ha, a więc o 20 dt/ha więcej niż w 2020 roku.

Duże zbiory również innych roślin uprawnych

Statystycy skorygowali również swoje prognozy dotyczące zbiorów buraków cukrowych, które również skorzystały na wilgotnej pogodzie latem. Obecnie oczekuje się 34,07 mln ton buraków; we wrześniu oczekiwano 33,12 mln ton. Według najnowszych danych poziom z poprzedniego roku może zostać przekroczony o 30 proc., ale do osiągnięcia długookresowej średniej nadal brakowałoby 8,0 proc.

Tegoroczna produkcja ziemniaków jest również wysoka. Łącznie z towarami magazynowanymi i ziemniakami do produkcji skrobi, podobno zebrano 7,63 mln ton.

Ocena Agreste dotycząca produkcji pszenicy zwyczajnej jest również nieco bardziej optymistyczna. Po obniżeniu szacunków o 900 tys. ton do 35,2 mln ton w październiku, wolumen szacuje się obecnie na 35,46 mln ton.

Według służby ministerstwa zbiory nasion słonecznika były rekordowymi. Zebrana ilość szacowana jest na 2,00 mln ton, czyli o prawie jedną czwartą więcej niż w 2020 roku. Długoterminowa średnia zbiorów dla tych nasion została przekroczona nawet o prawie 45 proc.

Natomiast szacunki produkcji jęczmienia zostały skorygowane w dół o ok. 290 tys. ton do 11,45 mln ton.