W porównaniu z poprzednim rokiem oznaczałoby to wzrost o 27,1 proc., podczas gdy średnia z lat 2016-2020 zostałaby przekroczona o 11,2 proc.

Według Agreste, średni plon powinien wzrosnąć z 6,85 t/ha w poprzednim roku do 7.51 t/ha, podczas gdy areał uprawy został powiększony przez rolników z prawie 680 tys. ha do 4,91 mln ha.

Po raz pierwszy szacunek dla pszenicy zwyczajnej

Po raz pierwszy Instytut Produkcji Roślinnej i zrzeszenie firm francuskiego sektora zbożowego Intercéréales opublikowały przed zbiorami dane szacunkowe dotyczące pszenicy zwyczajnej. Oczekują one plonowania 7,4 t/ha i średniej zawartości białka 11,6 proc.

Pszenica w północnej części kraju skorzystała z dostatecznych opadów i stosunkowo niskich temperatur na wiosnę. Na południu jednak mokra zima i kolejne okresy suszy zmniejszyły potencjał plonowania.

Więcej jęczmienia

Według Agreste zauważalnych wzrostów produkcji należy spodziewać się również w przypadku jęczmienia. Całkowite zbiory szacuje się obecnie na 11,29 mln ton. W porównaniu do 2020 roku byłoby to o 8,4 proc. więcej.

Prognoza dla jęczmienia ozimego została ponownie lekko zrewidowana w górę. Według obecnego stanu produkcja ma tu wzrosnąć o 21,9 proc. do 7,94 mln ton. W przypadku jęczmienia jarego spodziewać się można zbiorów na poziomie 3,35 mln ton, co oznaczałoby spadek o 14,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Pszenica twarda oczekiwane większe zbiory

Mimo zmniejszenia powierzchni uprawy z 795 tys. ha do 539 tys. ha, według Agreste istnieją uzasadnione nadzieje na lepsze zbiory pszenicy twardej. Według najnowszych szacunków oczekiwany wolumen wynosi 1,62 mln ton, co oznacza wzrost o 24,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Oczekuje się również znacznych wzrostów w przypadku pszenżyta. Produkcja ma wzrosnąć o prawie 40 proc. do 1,70 mln ton.

Rzepaku jednak mniej

Tegoroczne zbiory rzepaku ozimego statystycy też zweryfikowali nieco w górę. Oczekuje się zbioru 2,99 mln ton. Jednak byłoby to o 8,9 proc. mniej niż w 2020 r. i o 31,4 proc. mniej niż średnia długoterminowa.