Według raportu służby statystycznej francuskiego ministerstwa rolnictwa, podczas tegorocznych zbiorów buraki cukrowe mają zostać zebrane z około 396 tys. hektarów. W porównaniu do poprzedniego roku oznaczałoby to spadek o 1,5 proc.

Według statystyków uprawa ziemniaków jadalnych, w tym towarów magazynowych, prawdopodobnie ulegnie nieznacznemu rozszerzeniu. Powierzchnia szacowana jest na 152 tys., ha, co oznaczałoby wzrost o 0,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei francuscy rolnicy wyraźnie ograniczą sadzenie ziemniaków skrobiowych o 4,9 proc. do 23 tys. ha.

Według Agreste, spada również uprawa roślin wysokobiałkowych. Obszar ich uprawy szacowany jest obecnie na 303 tys. ha, a więc o 8,2 proc. proc. poniżej poziomu z 2021 r. Decydującym czynnikiem jest obszar produkcji grochu, który został zmniejszony o 9,4 proc. do 222 tys. ha.

Statystycy pozostawili swoje szacunki dotyczące ozimej uprawy zbóż prawie bez zmian. Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej szacowana jest na 5,40 mln ha, jęczmienia ozimego na 1,25 mln ha, co oznacza odpowiednio redukcję o 0,9 proc. i wzrost o 4,4%.

Agreste nadal widzi powierzchnię zasiewu rzepaku ozimego na poziomie około 1,16 mln ha, czyli o 18,4 proc. powyżej poziomu z poprzedniego roku.