Oprócz zmniejszenia powierzchni uprawy z 1,55 mln ha do 1,46 mln ha, głównym tego powodem zmniejszenia jest plon, który ma spaść średnio o 13,5 dt do 86,7 dt/ha.

Łącznie z kukurydzą na nasiona, statystycy spodziewają się w sumie około 12,66 miliona ton kukurydzy na ziarno do zbiorów w 2022 roku. To o 18,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Agreste ponownie podwyższył szacunki dotyczące produkcji rzepaku ozimego. Zakłada pozyskanie łącznej ilość 4,34 mln ton rzepaku ozimego. Byłoby to o 31,6 proc. więcej niż w 2021 r. i o 6,5 proc. więcej niż długoterminowa średnia.

Powierzchnia uprawy została powiększona z 979 tys. ha do 1,21 mln ha. Ponadto średnie plony krajowe wzrosły o 2,0 dt do 35,7 dt/ha. W lipcu specjaliści prognozowali znacznie mniej rzepaku ozimego, bo 3,97 mln ton.

Również francuskie zbiory pszenicy oceniane są bardziej optymistycznie niż wcześniej. W przypadku pszenicy miękkiej produkcję szacuje się obecnie na 33,87 mln ton. Jednak to i tak o 4,4 proc. mniej niż rok wcześniej. W lipcu oczekiwano tylko 32,90 mln ton. 

Nie było większych zmian w prognozowanej ilości pszenicy twardej i jęczmienia. Według obecnego stanu, Agreste zakłada produkcję 1,36 mln ton pszenicy twardej i 11,39 mln ton jęczmienia, w tym 8,42 mln ton jęczmienia ozimego.

W sumie, według służby statystycznej, francuska produkcja zboża w 2022 r. powinna osiągnąć ponad 62,5 mln ton, czyli o 7,6 proc. mniej niż w poprzednim roku.