Według stowarzyszenia, wzrost kosztów, takich jak nawozy i pestycydy, a także niedawny wzrost płacy minimalnej znacząco podniosą koszty produkcji.

Jeśli nie zostanie to uwzględnione przy sprzedaży nasion, producenci w coraz większym stopniu przestawią się na mniej ryzykowne modele produkcji. Według FNAMS, bezpieczeństwo dostaw jest zagrożone w nadchodzących latach. Według jego obliczeń koszt produkcji nasion buraka cukrowego wzrośnie o 420 euro/ha lub 8 proc. W przypadku traw pastewnych spodziewany jest wzrost kosztów od 12 proc. do 16 proc. W przypadku warzyw oczekuje się obecnie podwyżek o 150 euro/ha do 300 euro/ha w przypadku upraw, takich jak marchew czy cebula.

Rolnicy także obawiają się również rosnących kosztów produkcji. Zrzeszenia producentów zbóż (AGBP), kukurydzy (AGPM), buraków cukrowych (CGB) i roślin oleistych (FOP) ostrzegały przed negatywnymi skutkami, przede wszystkim wysokich cen gazu. Wezwali francuskiego ministra rolnictwa i Komisję Europejską do zawieszenia taryf UE na płynne nawozy azotowe i podjęcia dalszych działań w celu odciążenia rolników.

Według stowarzyszeń nie do zniesienia jest to, że muszą sprzedawać swoje produkty po cenach światowych na otwartym rynku, podczas gdy nawozy z UE są chronione cłami. Francuscy rolnicy mają obecnie trudności ze zdobyciem wystarczającej ilości nawozów na nadchodzącą wiosnę.