Pisaliśmy na łamach naszego portalu o zamiarze wycofania przez Komisję Europejską szeregu substancji czynnych, które obecnie są jeszcze dopuszczone do stosowania w ochronie roślin. Wśród nich mocne cięcia czekają fungicydy, i tak w chociażby w rzepaku skreślonych ma zostać 10 substancji czynnych, czyli w sumie znikną 74 fungicydy nalistne i 1 zaprawa.

Największe cięcia dotkną grupę triazoli, aż 6 substancji czynnych: cyprokonazol, difenkonazol, metkonazol, protiokonazol, tebukonazol i tatrakonazol. Z samym tebukonazolem mamy obecnie 39 preparatów, w sumie zniknie 55 preparatów tej grupy.

Podobny los czeka prochloraz należący do grupy imidiazoli i tym samym 12 fungicydów nalistnych rzepaku. Zniknie tiuram (grupa chemiczna ditiokarbaminiany) będący substancją czynną zaprawy nasiennej.

Skreślone mają być iprodion z grupy dikarbiksamidów czyli kolejny ubytek 2 fungicydów nalistnych i tiofanat metylowy z benzimidazoli - to 5 fungicydów nalistnych w rzepaku.