Jej cechy charakterystyczne to:
- odmiana średnio wczesna do wczesnej - 99 dni wegetacji
- typ kulinarny B-BC,
- barwa miąższu żółta
- zawartość skrobi 13,4%
- barwa skórki różowa
- morfologia bulw: kształt owalny, oczka płytkie, skórka gładka,
- średni plon wg COBORU 47,9 t/ha; niższy od odmian wzorcowych
- odmiana tolerancyjna na występowanie wad wewnętrznych bulw
- odporność na wirusa Y (PVY) dobra -7 (w skali 1-9)
- odporność na mątwika ziemniaczanego Globodera rostochiensis Ro1 bardzo wysoka - 9
- odporna na raka ziemniaka Synchytrium endobioticum D1- odporna
- wysoka odporność na zarazę ziemniaka Phytophthora infestans -7-8

Gardena została wyhodowana w Hodowli Ziemniaka Zamarte i wpisana do Krajowego Rejestru w 2018 r. Odporność Gardeny na zarazę ziemniaka została oceniona przez COBORU na 7, a według naukowców zajmujących się badaniami odporności polowej ziemniaka wynosi 8.

Polecana jest szczególnie dla gospodarstw o profilu ekologicznym, a także tych nisko i średnio obszarowych. Poprzez zredukowaną ilość oprysków Gardena uchodzi za ziemniak zdrowszy i bardziej wartościowy dla konsumenta.