Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku za rok 2020 r. w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wcześniej opublikowaliśmy uśrednione dane dla całej Polski w kontekście najlepiej plonujących odmian rzepaku

Warto jednak zwrócić uwagę jak badane odmiany zachowywały się w poszczególnych regionach (tabela poniżej).

Najwyższy plon wzorzec uzyskał w regionie II, a więc na terenie Warmii i Mazur oraz Podlasia. Ustalony wzorzec, który stanowił uśredniony plon z 9 odmian populacyjnych wynosił w tym regionie aż 49,3 dt/ha. Warto tu jednak zaznaczyć, że wszystkie badane odmiany mieszańcowe plonowały powyżej ustalonego wzorca na poziomie od 100 do nawet 129 proc. wzorca. W regionie tym najlepiej plonowała odmiana DK Excited dając plon na poziomie 63,60 dt/ha.

O niespełna 50 dt/ha mniej plonował wzorzec w regionie VI czyli woj. małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Plonował na poziomie 44,5 dt/ha. Również w tym regionie najlepiej plonowała odmiana DK Excited dając średni plon na poziomie 64,97 dt/ha.

W regionie I tj. woj. zachodniopomorskie oraz pomorskie wzorzec zaplonował z kolei na poziomie: 40,6 dt/ha. W regionie tym z kolei powyżej 150 proc. zaplonowały odpowiednio następujące odmiany: Absolut (159 proc. dając tym samym plon 64,55dt/ha), Aurelia (156 proc./ 63,34dt/ha) oraz Ambassador (154 proc./ 62,52 dt/ha),

Najsłabiej z kolei plonował rzepak w regionie IV (woj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie). Ustalony wzorzec osiągnął wartość: 38,2 dt/ha.

Poniżej przedstawiamy za informacją opublikowaną przez COBORU zestawienia regionalne plonowania rzepaku za rok 2020.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU