• W tym roku, w sezonie wiosennym rolnicy w Generali Agro mogą ubezpieczyć rośliny tradycyjne od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego oraz ognia.
  • Wybrane owoce i warzywa zabezpieczyć można polisą zapewniającą ochronę także w przypadku powstania szkód jakościowych.
  • Nowością w ofercie jest dodatkowe odszkodowanie za poniesienie straty w przypadku uzyskania zmniejszonej polaryzacji w uprawie buraka cukrowego, jako efekt pośredni po wystąpieniu szkody.
  • Generali wprowadza też rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy.

Sezon wiosenny w pełni i nie ma co się łudzić z pewnością będzie obfitował w wiele stresów roślinnych. Zmiany klimatu postępują, a obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna ora zawirowania na rynku surowców rolnych powodują, że uprawa rolna staje się bardzo nieprzewidywalna oraz ryzykowna. Pogoda jak co roku trzyma w napięciu niejednego rolnika. Mieliśmy za sobą wyjątkowo suchy marzec, przed nami kilka miesięcy pracy z kapryśną pogodą w tle. Trudno spać spokojnie.

Dlatego szczególnie w obecnych czasach prowadzenie warsztatu pod chmurką musi być obwarowane stosownych ubezpieczeniem także upraw. Zabezpieczy to gospodarstwa od utraty płynności finansowej w przypadku wystąpienia szkody o dużym znaczeniu gospodarczym.

Od czego warto ubezpieczyć uprawy i jakie nowości można spotkać w ofercie ubezpieczeniowej? Na ten temat wiosennego zakresu ubezpieczeń rolnych rozmawiamy z Krzysztof Mrówka Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych w Generali Agro.

Dodatkowy ryczałt za utratę cukru

Tej wiosny Generali Agro wprowadza dwa zupełnie nowe rozszerzenia w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych. Poszkodowanemu beneficjentowi wypłaci dodatkowe odszkodowania za poniesione straty jakościowe w uprawie buraka cukrowego. W przypadku wystąpienia szkody w tej uprawie  na skutek gradobicia, deszczu nawalnego lub huraganu, w wysokości większej niż 25% ubytku plonu głównego, Generali Agro wypłaci dodatkowy ryczałt za szkody jakościowe w burakach cukrowych w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. Wynikają one z obniżenia wskaźnika polaryzacji.

Szczególnie jest to widoczne po wystąpieniu silnego gradobicia w czasie wegetacji buraka. Zniszczona obficie masa liściowa musi po takim zdarzeniu zostać odtworzona, co się dzieje kosztem gromadzonej biomasy w korzeni ale także i kosztem cukru. W efekcie plantator nie tylko ponosi szkodę jakościową ale i ilościową.

200 zł/ha za utratę słomy w wyniku pożaru

Podczas pożaru, który może się przydarzyć w czasie żniw dochodzi nie tylko do utraty już wykształconego plonu ziarna. Tracimy także słomę, która jak wiemy w dobie drogich nawozów jest źródłem materii orgranicznej oraz cennym nawozem.

Generali Agro wprowadza też rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w ryzyku ognia, które w przypadku spalenia plonu głównego daje możliwość otrzymania dodatkowego ryczałtu w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy. Pozwoli to na częściowe pokrycie także tego typu strat. Ryczałt zostanie wypłacony niezależnie od przyczyny powstania pożaru.

Czy wszyscy rolnicy będą mogli się ubezpieczyć w pełnym zakresie korzystając z puli rządowych dopłat?

Jak co roku można uzyskać dopłatę do 65% składki. Dopłaty są przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Czy puli starczy dla wszystkich, którzy chcą się ubezpieczyć? 

- Rząd przygotował naprawdę wysoką pulę dopłat, jest to ok. 1,5 mld złotych plus rezerwa dodatkowa w granicach 3 mld złotych. Takich kwot historycznie nigdy nie było. Maksymalna kwota wykorzystana w latach poprzednich to było około 700 mln. złotych, więc ta kwota jest podwojona, stąd absolutnie nie spodziewamy się aby mogło dojść do sytuacji, że braknie puli dotowanych ubezpieczeń – mówi w rozmowie Krzysztof Mrówka