• Gorczyca uchodzi za jedną z tańszych roślin implementowanych do międzyplonów
  • Ma bardzo dobre właściwości fitosanitarne, ale w gospodarstwach uprawiających rzepak trzeba uważać z jej siewem

Gorczyca - tani międzyplon  zastępujący obornik

W Polsce popularną rośliną poplonową jest gorczyca. Część gospodarstw co prawda jej unika, zwłaszcza jeśli w płodozmianie często pojawia się rzepak, tym niemniej wartość pokarmowa dla gleby - jeśli zdecydujemy się na przyoranie gorczycy - jest bardzo wysoka. Szacuje się, że jest ona równoważna podaniu 20 t obornika na hektar. W przypadku siewu gorczycy w lipcu i sierpniu uzyskamy dość dużą ilość zielonej masy - późniejsze siewy wiążą się z jej nieznacznym spadkiem.

W przypadku siewu gorczycy na ziarno przyjmuje się często normę 8 - 10 kg/ha. Jednakże w międzyplonie ścierniskowym możemy ją zwiększać do 16 - 25 kg/ha. Tak wysoka gęstość zapewnia większą gęstość roślin, a co za tym idzie ilość ewentualnego zielonego nawozu. Jeśli zdecydujemy się na domieszkę drugiego gatunku to warto do gorczycy dobrać roślinę o podobnej charakterystyce rozwojowej. Tutaj możemy postawić na różne kombinację. Podajemy kilka przykładów:

- gorczyca 8 -10 kg/ha + gryka 30 - 50 kg/ha + facelia 3 - 4 kg/ha
- gorczyca 11 - 14 kg/ha + facelia 4 - 5 kg/ha
- gorczyca 10 kg/ha + zboże jare 80 - 120 kg/ha
- gorczyca 10 kg/ha + słonecznik 10 kg/ha
- gorczyca 8- 12 kg/ha + rzodkiew oleista 8 - 12 kg/ha + zboże jare 70 kg/ha
- gorczyca 12 kg/ha + rzodkiew oleista 10 - 15 kg/ha

Gorczyca po około dwóch miesiącach jest już gotowa do do przyorania lub zbioru na zielonkę.

Oczywiście oprócz cech typowych dla każdego międzyplonu (np. ochrony przed erozją wietrzną) roślina ta ma typowe dla siebie właściwości. Otóż niektóre odmiany mają właściwości antymątwikowe, dlatego też gorczyca znajduje miejsce w gospodarstwach uprawiające buraki cukrowe. Poza tym ma dobrze rozwinięty system korzeniowy. Tu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego głębokość - gorczyca pozostawia glebę dobrze napowietrzoną. 

Kiedy z gorczycy lepiej zrezygnować?

Jeśli jedną z dominujących roślin w gospodarstwie jest rzepak to z siewem gorczycy trzeba uważać. Może nie tyle całkowicie rezygnować z jej uprawy na poplon, ale musimy mieć dobrze zaplanowany płodozmian na kolejne lata. Gorczyca należy bowiem do tej samej rodziny co rzepak (kapustowate). To oznacza, że część chorób (w zasadzie większość) typowych dla rzepaku dotyka także gorczycę i na odwrót. Ta cecha z kolei powoduje, że wysiewając gorczycę na stanowisku gdzie pojawia się rzepak przyczyniamy się do wzrostu ryzyka pojawienia się chociażby kiły kapusty. Tak więc z pewnością nie wysiewamy gorczycy na tych stanowiskach, gdzie planujemy siać rzepak w najbliższych sezonach lub też po rzepaku. To jest zły pomysł, który utrudnia uprawę zarówno samego rzepaku, jak i może obniżyć plonowanie gorczycy (również przyrosty na zieloną masę).

Międzyplon na starych - nowych zasadach

Przypomnijmy, że międzyplon ścierniskowy wysiewany od 1 lipca do 20 sierpnia powinien być utrzymywany na polu do 15 października. Podobnie jednak jak w poprzednich latach, jeśli zależy nam na szybszym siewie kolejnej uprawy możemy zgłosić wysiew międzyplonu poprzez oświadczenie. Wówczas rośliny muszą być utrzymywane na polu przez 8 tygodni od zgłoszonej daty siewu. Dodajmy, że międzyplon ścierniskowy może być jedną z form realizacji ekoschematu związanego z rolnictwem węglowym oraz pomaga spełniać normy warunkowości (GAEC 8 oraz GAEC 7). Zgodnie z wytycznymi. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie międzyplonu ścierniskowego jest uznawane jako zmianowanie na danym polu (co wiąże się z normą GAEC 7). Dodatkowo międzyplon ścierniskowy może być uznany za obszar nieprodukcyjny (normy GAEC 8).