-We wtorek 28.07 w godzinach popołudniowych nad północną część województwa opolskiego nadciągnęła burza z silnym gradem oraz huraganem. W centrum komórek burzowych spadł grad osiągający średnicę wiśni, a niekiedy nawet śliwki. Połączony był z bardzo silnym wiatrem i działał na uprawy jak sieczkarnia polowa. Obszar gradobicia o szerokości 4 kilometrów rozciągał się na długości ok. 30 km w linii zachód – wschód. Obszar na jakim spadł grad miał ponad 100 km kwadratowych. Odliczając powierzchnię lasów oraz upraw już zebranych uszkodzona powierzchnia zasiewów mogła wynieść nawet 5 tys. ha – relacjonują eksperci z firmy VH Polska.

Obraz przesuwających się komórek burzowych (źródło: radar-opadow.pl)
Obraz przesuwających się komórek burzowych (źródło: radar-opadow.pl)

W takie sytuacji niezbędna jest jak najszybsza ocena szkód powstałych na skutek działania tego żywiołu.

- Widząc komórkę burzową na aplikacji radarowej i wiedząc, że w tym regionie trwają już zbiory rzepaku ozimego oraz jęczmienia jarego przygotowaliśmy się do rejestracji i obsługi licznych zgłoszeń szkód. Następny słoneczny dzień pokazał prawdziwy obraz strat. W środę od samego rana jedna z grup rzeczoznawców przejechała wzdłuż całego pasa burzowego, aby ocenić skalę zniszczeń. W ciągu dnia rolnicy masowo zaczęli meldować szkody, a w tym samym czasie rzeczoznawcy VH Polska z różnych regionów kraju jechali już na Opolszczyznę.  Wieczorem w regionie zostało zorganizowane centrum zarządzania – wiedzieliśmy, że w czasie, kiedy uprawy będą wysychać, będziemy musieli być gotowi na odpowiednie rozdysponowanie zleceń oględzin szkód. Od czwartku do niedzieli kilkanaście zespołów naszych rzeczoznawców likwidowało szkody w uprawach wymagających zbioru na łącznej powierzchni 1,8 tys. ha. W sobotę na pola wjechały kombajny i zebrały to co pozostało po gradzie. W akcję aktywnie byli również zaangażowani agenci ubezpieczeniowi, którzy pomimo weekendu wspierali likwidatorów VH Polska oraz rolników w przeprowadzaniu akcji szkodowej. Serdecznie im za to dziękujemy – zaznacza Andrzej Janc, dyrektor ds. sprzedaży VH Polska.

Obrazy szkód w rzepaku były bardzo zróżnicowane, od pól, które wcale nie ucierpiały, przez takie na których rzeczoznawcy stwierdzali 80 proc. ubytku w plonie  aż po pola całkowicie zniszczone.

Rys 2 Szkoda gradowa w rzepaku wyszacowana na 80 proc. ubytku w plonie. Fot. A Janc
Rys 2 Szkoda gradowa w rzepaku wyszacowana na 80 proc. ubytku w plonie. Fot. A Janc

Całkowicie zniszczona plantacja rzepaku. Foto A Janc
Całkowicie zniszczona plantacja rzepaku. Foto A Janc

Złomy w zbożach oraz wymłócone ziarniaki z kłosów

W uprawach jęczmienia jarego w zależności od lokalizacji szkody kształtowały się na poziomie od 10% do 30% aż po takie, gdzie na powierzchni 82 ha ubytek w plonie wyniósł 59%. Uprawa była dosłownie „zwałowana” przez grad i huragan,  W uprawie pszenicy ozimej na jednym z pól odnotowano ubytek w plonie na poziomie 80%. Praktycznie całość ziarna leżała na ziemi. Stojące kłosy były w większości puste. 

Szkoda gradowa i huraganowa w jęczmieniu jarym Fot. A Janc
Szkoda gradowa i huraganowa w jęczmieniu jarym Fot. A Janc

Kłosy jęczmienia jarego uszkodzone przez grad.. Fot. A Janc
Kłosy jęczmienia jarego uszkodzone przez grad.. Fot. A Janc

Szkoda gradowa w pszenicy. Fot. A Janc
Szkoda gradowa w pszenicy. Fot. A Janc

 

Ucierpiała także kukurydza

Uprawy kukurydzy również mocno ucierpiały. Liście są poszatkowane, zdarzają się złomy pędów a na kształtujących się kolbach po odkoszulkowaniu są uszkodzone od uderzenia gradziną ziarniaki. Należy jednak należy pamiętać, że kukurydza potrzebuje kilku dni, by w uprawie tej móc zaobserwować  pełen obraz szkód. Liście muszą przyschnąć, a na kolbach będą pojawiały się brązowe miejsca od uderzeń gradowych. Na zdjęciach poniżej widać charakterystyczne uszkodzenia. Ubytki masy liści wynoszą 100%, a uszkodzeniu uległy również pędy główne i kolby. Będzie to skutkowało ubytkiem w plonie na poziomie nie mniejszym niż 70%. Ostateczny ubytek w plonie zostanie stwierdzony na oględzinach końcowych na krótko przed zbiorem.

Szkoda gradowa w kukurydzy Fot. A Janc
Szkoda gradowa w kukurydzy Fot. A Janc

Uszkodzone od uderzeń graziną młode ziarniaki kukurydzy. Fot. A Janc
Uszkodzone od uderzeń graziną młode ziarniaki kukurydzy. Fot. A Janc