Po wschodach grochu zarówno korzenie jak i części nadziemne narażone są na atak grzybów z rodzaju Fasarium spp., oraz Pythium spp. Chorobę powodowaną przez te patogeny nazywa się fuzaryjnym więdnięciem grochu. Najczęściej pojawia się w uprawie grochu, gdy wiosna jest chłodna i początkowy rozwój roślin jest powolny. Patogeny te powodują słabszy rozwój grochu, a przy silnym porażenia także obumieranie młodych roślin. Uszkodzenia korzeni oraz części nadziemnych dają o sobie znać szczególnie podczas suszy. Wówczas rośliny więdną placowo, przedwcześnie kończą wegetację, co w konsekwencji doprowadza do niższego plonowania. Niestety przeciwko tej chorobie nie ma żadnego zarejestrowanego preparatu.

Kolejną ważną chorobą grochu jest askochytoza. Wczesne porażenie tym patogenem powoduje zamierania siewek. Jeśli choroba pojawi się później to na liściach, przylistkach, ogonkach liściowych, łodygach, a także strąkach obserwuje się charakterystyczne plamy, które są owalne lub mniej regularne, w kolorze brunatnym i zazwyczaj z ciemnobrunatną obwódką, o średnicy 2-10 mm. Na plamach widoczne są czarne punkty – owocniki grzyba. Silnie porażone części roślin zamierają.

W lata przekropne, głównie w uprawach grochu z opóźnionego siewu może pojawić się na roślinach rdza. Objawy są charakterystyczne: na blaszkach liściowych i strąkach można zaobserwować żółtopomarańczowe skupienia zarodników. Silnie porażone rośliny żółkną i przedwcześnie zamierają.

Groch może także atakować mączniak prawdziwy (charakterystyczny biały nalot) oraz mączniaka rzekomy (szary nalot na spodniej stronie liście pod brunatnymi plamami). Porażone rośliny są zahamowane we wzroście, szybciej zamierają, a strąki brunatnieją i pękają.

Wszystkie choroby w grochu najczęściej zwalcza się interwencyjnie w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Jedynie część producentów wykonuje profilaktyczny oprysk przeciwko askochytozie. Zabieg przeciwko tej chorobie wykonuje się w fazie BBCH 60 (na początku fazy kwitnienia grochu). W razie potrzeby powtarza się go w odstępach co 7-10 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Rozwój askochytozy ograniczają preparaty oparte na azoksystrobinie. Rejestrację w grochu posiadają między innymi: Agria Azoksystrobina 250 SC, Amistar 250 SC, Arastar 250 SC, Ascom 250 SC, Astar 250 SC, Atol 250 SC, Atos 250 SC, Dobromir Top 250 SC, Mirador 250 SC, Sammisto 250 SC, Song 250 SC, Starami 250 SC, Strobi 250 SC. Można także użyć fabrycznych mieszanin chlorotalonilu i azoksystrobiny pod postacią Amistar Opti 480 SC oraz Arastar Twin 480 SC , lub azoksystrobiny i difenokonazolu reprezentowaną przez Scorpion 325 SC. Chorobę zwalcza także chlorotalonil -Arastar Duo 480 SC oraz Gwarant 500 SC. Można także użyć preparatu Switch 62,5 WG (cyprodynil, fludioksonil).

Większość z wyżej wymienionych preparatów zarejestrowanych jest także przeciwko mączniakowi rzekomemu i tylko kilka przeciwko rdzy grochu. Na pozostałe choroby niestety nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów.

Decydując się na stosowanie fungicydów w grochu, należy dokładnie czytać załączone etykiety preparatów. Rejestracja części pestycydów dotyczy tylko grochu uprawianego na zielono (konserwowego) i ma jedynie zezwolenie na zastosowania małoobszarowe.