Według GUS, w optymalnym terminie agrotechnicznym w kraju zasiano oziminy na ok. 81% powierzchni przeznaczonej pod uprawę zbóż ozimych, natomiast pozostałą powierzchnię zasiano nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2021 r. zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego:

 • pszenicy ozimej zasiano ok. 2,0 mln ha,
 • żyta ok. 0,9 mln ha,
 • pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha,
 • jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha,
 • mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,09 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym szacuje się na około 0,8 mln ha.

Zasiewy zbóż ozimych pod zbiory 2021 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono w stopniach kwalifikacyjnych następująco:

 • mieszanki zbożowe ozime na 3,8 stopnia,
 • żyto na 3,9 stopnia,
 • pszenżyto ozime na 3,9 stopnia,
 • jęczmień ozimy na 3,9 stopnia,
 • pszenica ozima na 3,8 stopnia.

Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. mieszanek zbożowych, żyta, jęczmienia i pszenżyta oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast zasiewy pszenicy oceniono na poziomie nieco niższym od oceny ubiegłorocznej.

W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się:

 • dla pszenicy od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie podlaskim do 4,8 stopnia w województwie lubuskim,
 • dla żyta od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w województwie wielkopolskim do 4,8 stopnia w województwie lubuskim,
 • dla jęczmienia od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,7 stopnia w województwie lubuskim,
 • dla pszenżyta od 3,6 stopnia kwalifikacyjnego w województwach: mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim do 4,8 stopnia w województwach: lubuskim,
 • dla mieszanek zbożowych od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie podlaskim do 4,0 stopnia w województwie łódzkim.

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju GUS ocenia na 4,0 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji rzepaku i rzepiku wahały się od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,5 stopnia w województwach: lubuskim i łódzkim.

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 78% powierzchni pszenicy ozimej, ok. 82% powierzchni żyta, ponad 77% powierzchni jęczmienia ozimego, ponad 84% powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 83% powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 83% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.