- Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były dobrze rozkrzewione, a nawet nadmiernie wyrośnięte (szczególnie rzepak i rzepik). Przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin – podał GUS.

Jak wynika z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS zbóż ozimych pod zbiory w 2020 r. zasiano ponad 4,3 mln ha, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego:
- pszenicy ozimej zasiano ok. 2,0 mln ha,
- żyta ok. 0,9 mln ha,
- pszenżyta ozimego ok. 1,2 mln ha,
- jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha,
- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,07 mln ha.

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS szacuje się na około 0,9 mln ha.

Zasiewy zbóż ozimych pod zbiory 2020 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono w stopniach kwalifikacyjnych następująco:
- mieszanki zbożowe ozime na 3,5 stopnia,
- żyto na 3,6 stopnia,
- pszenżyto ozime na 3,7 stopnia,
- jęczmień ozimy na 3,8 stopnia,
- pszenica ozima na 3,9 stopnia.

- Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. pszenicy, jęczmienia i pszenżyta oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast zasiewy żyta i mieszanek zbożowych oceniono na poziomie nieco niższym od oceny ubiegłorocznej – podał Urząd.

W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się:
- dla pszenicy od 3,1 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,5 stopnia w województwach: lubelskim, lubuskim i opolskim,
- dla żyta od 2,8 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,6 stopnia w województwie śląskim,
- dla jęczmienia od 2,9 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,4 stopnia w województwie podkarpackim i śląskim,
- dla pszenżyta od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,3 stopnia w województwach: lubuskim, opolskim i śląskim,
- dla mieszanek zbożowych od 2,8 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,5 stopnia w województwie opolskim.

- Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju oceniono na 4,0 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji rzepaku i rzepiku wahały się od 3,2 stopnia kwalifikacyjnego w województwie mazowieckim do 4,5 stopnia w województwach: lubelskim, opolskim, podkarpackim i śląskim – podano w komunikacie.

Co ciekawe, w optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ok. 82 proc. powierzchni pszenicy ozimej, ok. 81 proc. powierzchni żyta, ponad 78 proc. powierzchni jęczmienia ozimego, ponad 84 proc. powierzchni pszenżyta ozimego, ok. 81 proc. powierzchni ozimych mieszanek zbożowych i ponad 78 proc. powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.