Epidemia koronawirusa zatacza coraz szersze kręgi na świecie. Niestety, pojawiły się już pierwsze sygnały mówiące o tym, że w jej wyniku, w UE może w najbliższym czasie zabraknąć białka pochodzenia roślinnego. Jego import z dotychczasowych kierunków może bowiem być w dużym stopniu zablokowany z uwagi na zastosowane środki ostrożności czy brak rąk do pracy, wynikający z przymusowej, domowej izolacji.

Rolnicy mają prosty pomysł na zwiększenie produkcji białka roślinnego. W tym samym czasie, Copa-Cogeca na szczeblu europejskim, ale i Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, jako pierwsza organizacja w kraju – zaapelowali o tymczasowe lub całkowite zniesienie restrykcji dotyczących stosowania środków ochrony roślin w uprawach wiążących azot na obszarach proekologicznych (EFA).

Od 2015 roku rolnicy posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do spełnienia wymogów związanych z zazielenieniem, tj. 5% tego obszaru musi być utrzymywana jako proekologiczna (EFA). Najprostszym i najpopularniejszym sposobem wywiązania się z tego obowiązku do tej pory było sianie roślin strączkowych. Niestety, od 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich obowiązywać zaczęły zmiany w zakresie zazieleniania – wprowadzono bowiem zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach produkcyjnych EFA (wliczając w to zaprawy), tj. na ugorach, międzyplonach, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, na których prowadzona jest produkcja oraz uprawach wiążących azot (rośliny strączkowe).
O ile w przypadku pierwszych trzech grup upraw zakaz stosowania herbicydów nie ma większego znaczenia, bo i tak nie są w tych przypadkach stosowane, o tyle uprawa roślin wiążących azot bez wspomagania środkami ochrony roślin jest przez ten zakaz znacznie utrudniona. Rośliny strączkowe z uwagi na ich powolny wzrost, ulegają znacznemu zachwaszczeniu (w tym samym czasie co bobowate kiełkuje rdestówka powojowata, komosa biała, rzepak oraz chwastnica jednostronna, konkurując z roślinami uprawnymi o wodę, składniki pokarmowe i światło) co uniemożliwia osiągniecie plonu w odpowiedniej ilości oraz dobrego jakościowo. Wątpliwe są także w tej sytuacji ich korzyści dla środowiska, gdyż słabe rośliny nie spełniają należycie swojej funkcji tj. wiązania azotu. Zachwaszczone pole nie nadaje się również na tzw. zielony nawóz, gdyż po przeoraniu do gleby trafiają nasiona chwastów, co nie służy kolejnym uprawom.

Dlatego Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się 21 kwietnia do Ministra Rolnictwa z prośbą o pilne przeanalizowanie możliwości zmierzających do wydania zgody na zastosowanie herbicydu w uprawie roślin bobowatych w naszym kraju, uprawianych w ramach EFA.

- Wierzymy, że – podobnie, jak to miało miejsce w kwestii wcześniejszych derogacji w stosowaniu zapraw neonikotynoidowych czy przepisów dotyczących terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed i pozimowych na terenie Polski, o co Związek zwracał się do Pana Ministra już na początku br. – uda się znaleźć rozwiązanie, którego rezultatem będzie wymierna pomoc rolnikom w tym zakresie – zaznacza w piśmie Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.

Dziś, w tego typu uprawach, można wykonać jedynie odchwaszczanie mechaniczne – co z reguły nie jest w ogóle możliwe. W opinii Związku, zachwaszczone uprawy strączkowych w ramach EFA – są bardzo dużym problemem w gospodarstwach, postrzeganym przez rolników jako zwykłe marnotrawstwo sił i środków. - Pozostawione sobie takie ekstensywne uprawy nie mają żadnego celu gospodarczego – podkreśla w rozmowie z farmer.pl prezes Kacperczyk.

Tymczasem plon w odpowiedniej ilości oraz dobry jakościowo – pozyskany od roślin bobowatych, które wygrały walkę z chwastami dzięki zastosowanym śor, byłby – zdaniem PZPRZ - doskonałym uzupełnieniem krajowego bilansu białkowego, a tym samym działania te świetnie wpisałyby się w priorytetowy program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego głównym celem jest ograniczenie deficytu białka paszowego poprzez rozwój sektora roślin wysokobiałkowych. Możliwość zastosowania zabiegu herbicydowego w uprawach prowadzonych w ramach obowiązkowego zazielenienia przyniosłaby więc korzyść gospodarczą nie tylko samym rolnikom, ale też krajowym paszarniom, które poszukują rodzimego białka – uważają rolnicy zrzeszeni w PZPRZ.

- Nie stać nas na takie marnotrawstwo, zwłaszcza w obecnej, trudnej gospodarczo sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj dotknięty epidemią koronawirusa – uważa prezes Kacperczyk. W rozmowie z farmer.pl dodał, że w sprawie możliwości zastosowania dawki herbicydu w uprawach bobowatych w ramach EFA rozmawiał z Ministrem Ardanowskim już w grudniu ub. roku. - Już wówczas, szef resortu rolnictwa pozytywnie zareagował na pomysł PZPRZ, więc mam nadzieję, że teraz uda się doprowadzić do korzystnych rozwiązań dla rolników w tej kwestii – dodał prezes Związku.